Şelale çay kazanları

Çay Kazanları    çay kazanları imalat konusunda uzman firma olan şelale çay kazanlarının en önemli özelliği kaliteli teknik servis olmaları firmanın bu konuda çay kazanlarına kaliyeli hizmet vermaleri önem taşıyor en doğru hizmet çay kazanlarının arıza anında müdahale edilmesidir bu konuda güvenilir köklü bir firma olmak gerekir  

Read more

Bitkisel Tedavi Kanser Tedavileri

Arı poleni, akciğer, beyin, kalın bağırsak, lösemi, malign, melanom, meme ve prostat kanserinde etkili. Ayrıca akciğer kanserine karşı koruyucu. – Biberiye, akciğer, cilt, kalın bağırsak, lösemi ve meme kanserine karşı koruyucu. – Karayılan otu, prostat kanserinin tedavisinde etkili. – Brokoli, idrar yolları ve idrar torbası, kalın bağırsak ve meme kanserleri ile mücadelede etkili aynı zamanda bu kanserlere karşı da koruyucu. – Buğday çimi, meme kanserinde etkili. – Cezayir menekşesi, çeşitli organ kanserleri, lenfoma ve löseminin tedavisinde yardımcı. (Ancak, doktor kontrolü

Read more

Pgm Promosyon Ürünleri

Pgm  Promosyon Ürünleri Hayatımızın bir parçası olan ve hayatımızın her yerinde kullandığımızpromosyon ürünleri vardır. Örnek verecek olursak Şapkalar, Tulumlar, Atkılar, Fularlar, Önlükler, Promosyon Çantalar ve Bere Çeşitleri gibi bu çizelgemizi çoğaltabiliriz. Şapkalardan başlarsak günlük hayatımızda en çok büyük firmalarının promosyon olarak çalışanlarına veya kullanıcılarına yani müşterilerine dağıtmış olduğu promosyon adı altında adlandırdığımız ürünleri sizlerle sunmaktadır. Şapka başa giyilen, takılan ve pek çok farklı türü olan aksesuarlarımızdan birisi haline gelmiştir. Başımızı soğuktan, sıcaktan ya da yağışlı ortamlarda yağıştan korumak içinde kullanılmaktadır.

Read more

RESÜLÜLLÂHİN PERHİZDE İZLEDİĞİ YOL

RESÜLÜLLÂHİN PERHİZDE İZLEDİĞİ YOL Tedâvînin tümü iki esasa dayanır; Perhiz ve sağlığı koruma. E lantı görüldüğünde uygun bir istifraya ihtiyaç duyulur. Bununla biri te tıbbın tamamı bu üç temel esas (perhiz, sağlığı koruma ve istifi üzerinde dönüp dolaşır. Perhiz iki şeyden yapılır; birincisi hastalığı çekip getiren, ikine de hastalığı artıran şeydir. İkinci tür perhiz yapıldığında hastalık olc ğu gibi kalır. Birinci tür perhizi sağlıklı insanlar, İkincisini de hastalı olanlar yaparlar. Hasta insan perhiz yaptığında hastalığı ilerlemez hastalıktan kurtulmak için güç

Read more

RESULÜLLÂH’IN BESİN VE MEYVELERİN (MUHTEMEL) ZARARLARINI YARDIMCI BESİNLERLE GİDERMEK VE FAYDALARINI ARTIRMAK KONUSUNDA REHBERLİĞİ

RESULÜLLÂH’IN BESİN VE MEYVELERİN (MUHTEMEL) ZARARLARINI YARDIMCI BESİNLERLE GİDERMEK VE FAYDALARINI ARTIRMAK KONUSUNDA REHBERLİĞİ Buhârî ve Müslim’de Abdullah İbn-i Câfer’in rivâyet ettiği hadis­lerde şöyle dediği zikredilir: «Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem’i hurmayı hıyarla birlikte yerken gördüm»^. Hurma vücut ısısını artırır, ikinci derecede yaşlığı olan bir mey­vedir. Serin olan mîdeye uyum sağlar ve mîdeyi güçlendirir, cinsî ar­zuyu artırır. Ancak çabuk kokuşur, çok susatır, kanı tortulandırır, kar­nı ağrıtır, tıkanıklığa ve mesâne ağrısına yol açar. Dişlere zararlıdır. Hıyar ise serinletici, ikinci derecede yaşlığı olan

Read more

Rasrullah as BÂDEMCİK İLTİHABININ TEDÂVÎSİ VE BÜRÜNA İLAÇ ÇEKEREK TEDÂVÎ KONULARINDA ÖNDERLİĞİ

Rasrullah as BÂDEMCİK İLTİHABININ TEDÂVÎSİ VE BÜRÜNA İLAÇ ÇEKEREK TEDÂVÎ KONULARINDA ÖNDERLİĞİ Ebû Dâvûd Sünen’inde Mücâhid’in Sa’d’den rivâyet ettiği hadis­te Sa’d’ın şöyle dediğini kaydeder: «Hasta olduğum bir gün Peygamber efendimiz beni ziyârete ge­lerek elini göğsümün üzerine koydu. Öyle ki kalbimin üzerinde elinin soğukluğunu bile hissettim o zaman şöyle buyurdu: -“Sen kalp has­tası bir kimsesin. Sekif’in kardeşi Haris Ibn-i Kelede’yi getirt. Çünkü o tıpla uğraşan bir kimsedir. Medine’nin “Acoe” denilen hurmasın­dan yedi tane alıp çekirdekleriyle birlikte dövsün. Sonra onları sana su

Read more

RESÛLÜLLÂH’IN YİYİP İÇMEYE ZORLAMADAN VE İSTEMEDİĞİ YİYECEK VE İÇECEKLERİ VERMEDEN HASTAYI TEDÂVÎDE ÖNDERLİĞİ

RESÛLÜLLÂH’IN YİYİP İÇMEYE ZORLAMADAN VE İSTEMEDİĞİ YİYECEK VE İÇECEKLERİ VERMEDEN HASTAYI TEDÂVÎDE ÖNDERLİĞİ Tirmizî Câmi’inde ve İbn-i Mâce Akabe İbn-i Âmire’l-Cühenî’deı rivâyet ediyor. Akabe dedi ki: «Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: -“Hastalarınızı yemeleı ve içmeleri için zorlamayınız, zira Allah-ü Teâlâ onlara yedirir ve iç, rir Erdem sâhibi tabiplerin bir kısmı derler ki: İlâhî hikmetleri ihtivâ eden bu peygamber sözünün özellikle ta bipler ve sağlık hizmetlileri için sayısız yararları vardır. Hasta, yemel ve içmekten tiksindiği zaman bünye hastalıkla mücâdele etmektedir Bundan dolayı

Read more

RESÜLÜLLÂH’IN YARIM VE TAM BAŞ AĞRISININ TEDAVİSİNDE ÖNDERLİĞİ

RESÜLÜLLÂH’IN YARIM VE TAM BAŞ AĞRISININ TEDAVİSİNDE ÖNDERLİĞİ İbn-i Mâce Sünen’inde sıhhatinde şüphe olan bir hadis rivayet miştir, o da şudur: «Nebi sallallâhu aleyhi vesellem başı ağrıdığı zaman başını kına e kaplamış ve şöyle demişti: Kına Allah’ın izniyle baş ağrısına fay- dtıdın>( I). Bu hastalığın çok sayıda türleri ve çeşitli sebepleri vardır. Hakîkî aş ağrısı, başın bir tarafından girip diğer tarafından çıkmak isteyen, akat buna yol bulamayan buhârın, başın içinde dönüp durması sonu- u başta meydana getirdiği yüksek ateştir. Başın

Read more

RASÜLÜLLAH’IN AKCİĞER İLTİHABI (ZÂTCİLCENB)’İN TEDÂVÎSİNDE YOL GÖSTERMESİ

RASÜLÜLLAH’IN AKCİĞER İLTİHABI (ZÂTCİLCENB)’İN TEDÂVÎSİNDE YOL GÖSTERMESİ Zeyd îbn-i Erkam’ın rivâyet ettiği hadislerden olarak Tirmizî, Câmî’inde şu hadîse yer verir: «Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdular: Akci­ğer iltihabından topalak ue zeytinyağıyla tedâuî olunuz»^. Tabiplere göre akciğer iltihabı iki türlüdür; Hakîkî olan ve hakîkî olmayan. Hakîkî olanı: Ateşli bir şişliktir, kaburga kemiklerinin iç kıs­mındaki zarda vücûdun yan tarafında görülür. Hakîkî olmayanı ise: Hakîkîsine benzeyen, vücûdun yan tarafın­da yoğun ve işkence veren yelden meydana gelen bir acıdır. Bu yel, derinin iç tabakasının

Read more

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KAŞINTI VE BİTLENMEYE SEBEP OLAN ŞEYLERİN TEDÂVİSİNDE REHBERLİĞİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KAŞINTI VE BİTLENMEYE SEBEP OLAN ŞEYLERİN TEDÂVİSİNDE REHBERLİĞİ Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinde Katâde’nin Enes İbn-i Mâlik’den rivâyet ettiği bir hadiste Enes (Allah Râzı olsun) der ki: «Peygamber efendimiz, Abdurrahman İbn-i Avf ve Zübeyr İbn-i Avvâm’a, vücutlarında olan kaşıntı nedeniyle ipek giymelerine izin vermişti. Bir rivâyette de; Abdurrahman İbn-i Avf ve Zübeyr İbn-i Av- vam katıldıkları bir seferde bitten şikâyet ettiler, Peygamber efendi­miz de onların ipek gömlek giymelerine ve bu gömleğin üzerlerinde görülmesine izin verdi». Bu hadis iki şeye

Read more

PEYGAMBER EFENDİMİZİN PEKLİĞİN TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN PEKLİĞİN TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ Tirmizî’nin Câmi’inde ve İbn-i Mâce’nin Sünen’inde Esmâ bint-i ümeys’ten rivâyet ettiklerine göre Esmâ der ki: «Peygamber efendimiz bana: -“Pekliği neyle gideriyorsun?” diye sordu. Ben: -“Bağlumca’yla” diye cevap verdim. Peygamber efendimiz de: -“Sıcaktır, sürdürür” dedi. Esmâ daha sonra: “-Sinamekiyle yumuşatırım” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz: -“Ölüme çâre olsaydı sinameki olurdu” dedi»0. İbn-i Mâce’nin Sünen’inde İbrâhim İbn-i Ebî Abele’den rivayet edildiğine göre İbrâhim şöyle der: (I) Bu hadisi Alımcı ve Hakim tahric ettiği gibi, Taberani de Ümm-ü

Read more

PEYGAMBERİMİZİN SİYATİK TEDÂVÎSİNDE REHBERLİĞİ

PEYGAMBERİMİZİN SİYATİK TEDÂVÎSİNDE REHBERLİĞİ ibn-i Mâce Sünen’inde Muhammed İbn-i Sîrîn’den o da Enes vi Mâlik’ten rivâyet ettiğine göre Enes şöyle der: «Ben Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem’i şöyle derken işittim: yettiğin Hacı, çölde yetişen koyunun kuyruğudur, kuyruk eritilir, ınra üç parçaya bölünür, daha sonra her gün bir parça aç karnına x yağdan içilir Siyatik, uyluk üzerindeki eklemden başlayarak ayağın arka kıs­ımdan uyluğa doğru inen bir ağrıdır. Çoğu kez topuğa kadar uzanır, üresi uzadıkça inmesi de artar; ağrıyla birlikte ayak ve uyluk

Read more

PEYGAMBERİMİZİN SAR’A’NIN (YİLBİK) TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ

PEYGAMBERİMİZİN saNIN (YİLBİK) TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ  Buhârî ve Müslim, Sahih’lerinde Atâ İbn-i Ebî Rebah hadislerin¬den şöyle ihraç etmişlerdir: «Atâ der ki: İbn-i Abbas bana: Sana cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi? dedi. Ben de “evet” dedim. İbn-i Abbas:Şu siyâhî ka¬dını görüyor musun, o, Peygambere gelerek; Beni sar’a tutuyor, rezil rüsvay oluyorum, benim için Allah’a duâ et, dedi. Peygamber efendi¬miz kadına: -“Dilersen sabret cennet senin olsun, dilersen senin için Allah’a duâ edeyim afiyet versin” dedi. Kadın peygamber efendimi¬ze: -“Sabredeyim, dedi ve sözüne

Read more

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HANGİ ZAMANLARDA KAN ALDIRMANIN uYGuN oLDuĞu KONuSuNDA açıklaması

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HANGİ ZAMANLARDA KAN ALDIRMANIN uYGuN oLDuĞu KONuSuNDA açıklaması Tirmizî Câmi’inde İbn-i Abbas’ın merfû olarak rivayet ettiği şu hadîsi zikrediyor: «Kan aldırdığınız zamanların en uygunu ayın on yedinci, on dokuzuncu ve yirmi birinci günlendin^. Yine Tirmîzi’nin Câmi’inde rivâyet edildiğine göre: «Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem boyun damarlarından ve İki kürek arasından kan aldırır, bu işi ayın on yedinci, on dokuzuncu ve yirmibirinci günlerinde yaptırırdı»^. İbn-i Möce’nin Sünen’inde, Enes (Allah râzı olsun)’dan merfû olarak rivâyet edilen hadiste şöyle der: «Kan aldırmak

Read more

RESÜLULLÂH’IN BAL ŞERBETİ, KAN ALDIRMA VE DAĞLAMA İLE TEDÂVÎDE ÖNDERLİĞİ

RESÜLULLÂH’IN BAL ŞERBETİ, KAN ALDIRMA VE DAĞLAMA İLE TEDÂVÎDE ÖNDERLİĞİ Buhârî’nin Sahîh’inde Saîd İbn-i Cübeyr’den, o da İbn-i Ab- >as’tan, o da Peygamber efendimizden şöyle dediği rivâyet edilir: «Şifa üç şeydedir; Bal şerbeti içmek, kan aldırmak ue vücûdu iteşle dağlamak. Fakat ümmetimi dağlamaktan men ederim»^. Ebû Abdillah e’l-Mâzirî der ki: Gripal hastalıklar ya kanla ilgili­dir, ya safrayla ilgilidir, ya balgamla ilgilidir veya siyah salgıyla ilgili­dir. Eğer kanla ilgiliyse tedâvîsi kan çıkarmaktır. Diğer üç kısımdan olursa tedâvîsi her birine uygun bir

Read more

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KARINDA Su TOPLANMASI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ RERBERLİGİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KARINDA Su TOPLANMASI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ RERBERLİGİ Buhârî ve Müslim’de ^nes ^n. Mâlik’ten rivâyetle şöyle anlatılır: üreyne veya ükl kabîl0lerinden bir insan topluluğu Medîneye geldiler. Tutuldukları mîdeağrısından i (karında su toplanması) hastalığından dolayı medinede ikram etmek istemediler. Rasulüllah sallallâhu aleyhi vesellem «Sadaka olarak freytül-mâl’a (devlet hazînesine) verilen deve­lerin.olduğu yere gid’tP idrarlarından ue sütlerinden içseniz» bu-yur- du. Söyleneni yaptılar- Hastalıkları iyi olur olmaz çobanlan öldürerek develeri götürdüler. Bu davranışlarıyla Allah’a ve O’nun elçisine karşı savaşmış oldular. rasullah sallallâhu aleyhi vesellem, arkalarındar adam

Read more

RESÜLÜLLÂHIN VEBA’NIN TEDÂVÎSİNDE VE KORÜNMA YOLLARI HAKKINDAKİ Rehberliği

RESÜLÜLLÂHIN VEBA’NIN TEDÂVÎSİNDE VE KORuNMA YOLLARI HAKKINDAKİ Rehberliği Buhârî ve Müsfimin Sahîh’lerinde Âmir İbn Sa’d İbn Vakkas ba­basından, üsâme İbn Zeyd’e Peygamberden vebâ hakkında ne duy- duğunu sordu, üsâme de Rasûllüllah Sallallâhu aleyhi vesellem’in i  vebâ ile ilgili olarak şöyle dediğini duyduğunu söyledi: Vebâ yahûdilerden bir topluluğa ve sizden öncekilere gönderilen azaptır.Bir yerde vebâ olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz bölgede bu hastalık vukû bulursa hastalıktan kaçmak için o bölgeden çıkmayınız.Sahihayn’da Hafsa bint-iSîrîn’den şöyle dediği rivâyet edilir; Enes İbn-i Mâlik, Rasûlüllahın

Read more

gitar kursları

gitar kursları   Sen De Yapabilirsin! 2005 yılında hizmete giren Taksim sanat, ilkeli eğitim anlayışı ve uzman eğitmen kadrosu ile kalitesinden ödün vermeden sanatseverlere hizmet sunmaktadır.“Sen de yapabilirsin” diyor ve nedenlerini şöyle sıralıyoruz “ONLİNE GİTAR DERSİ Çeşitli enstrüman eğitimlerini dershanemizde alabileceğiniz gibi, artık evinizin rahat ortamında da uzman eğitmenlerden online Gitar dersi alabilirsiniz. Yüz yüze, online, web den kameralı, canlı görüntülü videolu uzaktan Gitar eğitimi alabilirsiniz. Online destek hizmeti alabilir,müzik aletinizi akord edebilir,ders hatırlatma uygulamasından yararlanabilir ve enstrüman alımı konusunda

Read more
1 2 3 70