RESÜLÜLLÂHİN PERHİZDE İZLEDİĞİ YOL Tedâvînin tümü iki esasa dayanır; Perhiz ve sağlığı koruma. E lantı görüldüğünde uygun bir istifraya ihtiyaç duyulur. Bununla biri te tıbbın tamamı bu üç temel esas (perhiz, sağlığı koruma ve istifi üzerinde dönüp dolaşır. Perhiz iki şeyden yapılır; birincisi hastalığı çekip getiren, ikine de hastalığı artıran […]

RESÜLÜLLÂHİN PERHİZDE İZLEDİĞİ YOL


RESULÜLLÂH’IN BESİN VE MEYVELERİN (MUHTEMEL) ZARARLARINI YARDIMCI BESİNLERLE GİDERMEK VE FAYDALARINI ARTIRMAK KONUSUNDA REHBERLİĞİ Buhârî ve Müslim’de Abdullah İbn-i Câfer’in rivâyet ettiği hadis­lerde şöyle dediği zikredilir: «Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem’i hurmayı hıyarla birlikte yerken gördüm»^. Hurma vücut ısısını artırır, ikinci derecede yaşlığı olan bir mey­vedir. Serin olan mîdeye uyum sağlar […]

RESULÜLLÂH’IN BESİN VE MEYVELERİN (MUHTEMEL) ZARARLARINI YARDIMCI BESİNLERLE GİDERMEK VE ...Rasrullah as BÂDEMCİK İLTİHABININ TEDÂVÎSİ VE BÜRÜNA İLAÇ ÇEKEREK TEDÂVÎ KONULARINDA ÖNDERLİĞİ Ebû Dâvûd Sünen’inde Mücâhid’in Sa’d’den rivâyet ettiği hadis­te Sa’d’ın şöyle dediğini kaydeder: «Hasta olduğum bir gün Peygamber efendimiz beni ziyârete ge­lerek elini göğsümün üzerine koydu. Öyle ki kalbimin üzerinde elinin soğukluğunu bile hissettim o zaman şöyle buyurdu: -“Sen […]

Rasrullah as BÂDEMCİK İLTİHABININ TEDÂVÎSİ VE BÜRÜNA İLAÇ ÇEKEREK TEDÂVÎ ...


RESÛLÜLLÂH’IN YİYİP İÇMEYE ZORLAMADAN VE İSTEMEDİĞİ YİYECEK VE İÇECEKLERİ VERMEDEN HASTAYI TEDÂVÎDE ÖNDERLİĞİ Tirmizî Câmi’inde ve İbn-i Mâce Akabe İbn-i Âmire’l-Cühenî’deı rivâyet ediyor. Akabe dedi ki: «Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: -“Hastalarınızı yemeleı ve içmeleri için zorlamayınız, zira Allah-ü Teâlâ onlara yedirir ve iç, rir Erdem sâhibi tabiplerin bir kısmı derler […]

RESÛLÜLLÂH’IN YİYİP İÇMEYE ZORLAMADAN VE İSTEMEDİĞİ YİYECEK VE İÇECEKLERİ VERMEDEN ...RESÜLÜLLÂH’IN YARIM VE TAM BAŞ AĞRISININ TEDAVİSİNDE ÖNDERLİĞİ İbn-i Mâce Sünen’inde sıhhatinde şüphe olan bir hadis rivayet miştir, o da şudur: «Nebi sallallâhu aleyhi vesellem başı ağrıdığı zaman başını kına e kaplamış ve şöyle demişti: Kına Allah’ın izniyle baş ağrısına fay- dtıdın>( I). Bu hastalığın çok sayıda türleri ve çeşitli […]

RESÜLÜLLÂH’IN YARIM VE TAM BAŞ AĞRISININ TEDAVİSİNDE ÖNDERLİĞİ


RASÜLÜLLAH’IN AKCİĞER İLTİHABI (ZÂTCİLCENB)’İN TEDÂVÎSİNDE YOL GÖSTERMESİ Zeyd îbn-i Erkam’ın rivâyet ettiği hadislerden olarak Tirmizî, Câmî’inde şu hadîse yer verir: «Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdular: Akci­ğer iltihabından topalak ue zeytinyağıyla tedâuî olunuz»^. Tabiplere göre akciğer iltihabı iki türlüdür; Hakîkî olan ve hakîkî olmayan. Hakîkî olanı: Ateşli bir şişliktir, kaburga […]

RASÜLÜLLAH’IN AKCİĞER İLTİHABI (ZÂTCİLCENB)’İN TEDÂVÎSİNDE YOL GÖSTERMESİPEYGAMBER EFENDİMİZİN KAŞINTI VE BİTLENMEYE SEBEP OLAN ŞEYLERİN TEDÂVİSİNDE REHBERLİĞİ Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinde Katâde’nin Enes İbn-i Mâlik’den rivâyet ettiği bir hadiste Enes (Allah Râzı olsun) der ki: «Peygamber efendimiz, Abdurrahman İbn-i Avf ve Zübeyr İbn-i Avvâm’a, vücutlarında olan kaşıntı nedeniyle ipek giymelerine izin vermişti. Bir rivâyette de; Abdurrahman İbn-i […]

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KAŞINTI VE BİTLENMEYE SEBEP OLAN ŞEYLERİN TEDÂVİSİNDE REHBERLİĞİ


PEYGAMBER EFENDİMİZİN PEKLİĞİN TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ Tirmizî’nin Câmi’inde ve İbn-i Mâce’nin Sünen’inde Esmâ bint-i ümeys’ten rivâyet ettiklerine göre Esmâ der ki: «Peygamber efendimiz bana: -“Pekliği neyle gideriyorsun?” diye sordu. Ben: -“Bağlumca’yla” diye cevap verdim. Peygamber efendimiz de: -“Sıcaktır, sürdürür” dedi. Esmâ daha sonra: “-Sinamekiyle yumuşatırım” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz: -“Ölüme […]

PEYGAMBER EFENDİMİZİN PEKLİĞİN TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİPEYGAMBERİMİZİN SİYATİK TEDÂVÎSİNDE REHBERLİĞİ ibn-i Mâce Sünen’inde Muhammed İbn-i Sîrîn’den o da Enes vi Mâlik’ten rivâyet ettiğine göre Enes şöyle der: «Ben Rasûlüllah sallallâhu aleyhi vesellem’i şöyle derken işittim: yettiğin Hacı, çölde yetişen koyunun kuyruğudur, kuyruk eritilir, ınra üç parçaya bölünür, daha sonra her gün bir parça aç karnına x […]

PEYGAMBERİMİZİN SİYATİK TEDÂVÎSİNDE REHBERLİĞİ


PEYGAMBERİMİZİN saNIN (YİLBİK) TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ  Buhârî ve Müslim, Sahih’lerinde Atâ İbn-i Ebî Rebah hadislerin¬den şöyle ihraç etmişlerdir: «Atâ der ki: İbn-i Abbas bana: Sana cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi? dedi. Ben de “evet” dedim. İbn-i Abbas:Şu siyâhî ka¬dını görüyor musun, o, Peygambere gelerek; Beni sar’a tutuyor, rezil rüsvay oluyorum, […]

PEYGAMBERİMİZİN SAR’A’NIN (YİLBİK) TEDÂVÎSİNDE ÖNDERLİĞİ