AMERİKA KAYAK TEKNİĞİ:

AMERİKA KAYAK TEKNİĞİ:

AMERİKA KAYAK TEKNİĞİ:
Amerika Kayak Tekniği yedi ana
prensib üzerine kurulmuş ve üç ayrı kısımda
birleşmiştir. Şöyleki:
1) İleriye ağırlık veriş,
2) Bütün hareket,
3) Ağırlık kaldırma (yükseliş)
4) Ters dönme (omuz düşürüş veya
rotasyon)
5) Ağırlık değiştirme,
6) Tabii duruş
7) Kalça Düşürrne (Yamaç kayma
pozisyonu)
A. Tamamlanmış teknik şekil,
B. öğretim metodu,
C. Nazariyet.
Bu maddelerin açıklanması, kayak
tekniğinin son ve metodik izahını sağlar.
Son şekiller, yedi ana prensip üzerine
kurulmuştur ve nazariyelerde standart
olarak tesbit edilebilir. «AmerikaKayak Tekniği» zorunlu kılınmak istenen
bir stil değildir, ancak dış tesirler, yaradılış
ve vücut yapısının sebep olduğu
ufak farklar kabul edilse de kayakçı
olarak ana prensipleri kullanan kimseler
aynı tekniği kullanıyor demektir.
öğretim metodları, tamamlanmış şekle
vasıl olmak için yaklaşma unsuru olarak
kullanılmıştır. Bu metod, kayak öğrenenlerin
ihtiyaçları için, okullar ve öğretmenler
olmasını tasvip eder ve öğretim
programlarının, arazi ve kar durumuna
göre tertip edilmesini uygun görür.
Talebelere, yardımcı olacağı düşünülen
öğretim egzersizleri veya sistemler tatbik
edilebilir, ancak okul veya öğretmen, hiç
bir zaman son hedef fikri olan «Tamamlanmış
Teknik Şekli» kaybetmemelidir.