ANA PRENSİPLERİN AÇIKLAMASI:

ANA PRENSİPLERİN AÇIKLAMASI:

ANA PRENSİPLERİN AÇIKLAMASI:
1. İleriye ağırhk veriş:
Kayakçının, ağırlık merkezini ayak
tabanlarına doğru vermesi çok önemlidir.
Bu, muvazene teminine, dönüş ko^
laylığı kazanma ile sürat arttırmayı müsavi
kılmağa yardımcı olur.
2. Bütün hareket:
Bütün hareket, adale hareketinin,
vücudun iç yapısının bir mahsulü olduğunu
ifade eder. Vücut hareketi, tavsifi
gaveler için bazı unsurlara bölünmüş
olabilir. Mesela: Vücut bir defa harekete
başlamışsa her yerinde manevra yapabilmek
için devam eder.
3. Ağırlık kaldırma (yükseli):
Kayakçının, kar üzerindeki ağırlığının
vücudun Üst kısmından kaldırılması
veya azaltılmasıdır. Ağırlık kaldırma
hareketini ağırlık dağılmasından
çıkma ve bir kayak hareketi takip etmelidir.
4. Ters dönme (omuz düşürüş ver
ya rotasyon:
Vücudun her hangi bir parçasının
herhangi bir ani dönüş hareketi, vücudun
diğer bir parçasında ters hareket
hasıl eder. Bu kayağa mukavemet eden
kuvvet kalkdığı zaman doğrudur.
5. Ağırlık değiştirme:
Ağırlığın bir kayağa verilme hareketidir.
Kayaklar üzerindeki hareket,
ağırlıkla önceden hazırlanmıştır. Böylece,
İstikamet değiştirmedeki, ana faktör,
kayakçının ağırlığı olur. Ağırlık de
ğiştirme, dönüş kuvvetinin devamını te
min eder.
6. Tabii duruş:
İnsan anatomisini, kayak üzerinde-ki pozisyonuna nazaran mütalâa eder.
İskelet, vücut ağırlığını, bacak adalelerine
nazaran daha çok taşır. Kayakçı,
daima, yumuşak ve tabii olmalıdır.
7. Kalça düşürme:
Vücudun yukarı kısmının, kalçalardan
bükülmüş halidir. Bu pozisyon, dönüşlerde
veya yamaç kaymasında kalçanın
dağa doğru düşürülmesidir. Kayaklar
yüzeyle kafi derecede bir açı yapmalıdır.