Atlama Çalışmalarında Tıbbi Meseleler

Atlama Çalışmalarında Tıbbi Meseleler

Bu ağırlığı asgariye indirmek, sistemli bir şekilde çalıştı- nlarak, istenildiği an rahatlıkla kullanılabilen İskelet ve adele teşekkülatmm koordinasyonuna bağlıdır. Atlayıcı havada geçen zaman içinde asla bir külçe halitil almamalıdır. Daima hareketlerini kontrol edebilmelidir. (Düşen bir kedi gibi). Ancak bu suretle yer çekiminin verdiği ağırlığı asgari haddi indirebilir. Bütün atlama hareketlerinde bel kemiğinin rolü ve öne-? mi çok büyüktür. Vücuda istenilen her hareketi bel kemiği sistemi verir. Bu sistem 33 diskten meydana gelmiştir. Hepsi birbirlerine bağlı olarak yekpare bir menteşe şeklinde çalıştıklan gibi her'disk kendisini muhafaza eden kaslann yardımı ile tek tek de çalışarak vücuda istenilen şekU vermeğe yardımcı olur. Bütün mesele bu sisteme bağlı kas guruplarım iyi çalıştırıp hazırlamaktır. Bu da, sistemli ve bilgili bir çalışma programı ile mümkündür. Atlamalarda istenilen şekilleri vücuda sağlıyabilmek gücü sadece omurgadır. Bunun için şart olan, iskelet ve kaş sisteminin koordine çalışmasıdır. Atlama hareketlerinde esas olan öne devrilmeler - geriye devrilmeler ve düz yapılan şekiKer asla sert olarak yapılmamalıdır, ritmik olmalıdır. Aslında atlamanın zerafeti de ritmik yapılması ile değerini bulur. Omurganın pozisyonlara rahatlık ve yumuşaklıkla girebilmesi İçin iskelete bağlı adele guruplannm atlamanın icap ettirdiği pozisyonda omurgayı şekillendirmesi ancak kas ve İskelet sisteminin koordinesine bağlı olduğuna göre kuru çalışmalar bu iki sistemin paralel çalışıp hazırlanması için önem taşırBöylece istenilen koordinasyon (müşterek çalışma) gerçekleşmiş olur. Atlamalarda tıbbi ve anatomik problemler mevzuunu aşağıda gösterilen kısımlar içerisinde toplıyabiliriz. Atlamalarda iskeletin rolü re önemi. İskelet kas çalışmalarında müşterek çalışma (Koordinasyon). Refleksin önemi Atlamalarda omurganın durumu Kas liflerinin önemi...