Basketbol İtiraz Durumunda Hareket Tarzı

Basketbol İtiraz Durumunda Hareket Tarzı

1 — İtiraz olayı meydana geldiğinde top ölü ve kronometre durmuş iken derhal veya durumu takip eden ilk molada takım kaptanı itiraz ile ilgili görüşlerini sakin ve terbiyeli bir tarzda hakeme söyler. Bu durumda hakem kararını anıklar veya lüzum varsa sayı cetvelini gözden geçirir ve sayılar ile oyun süresini kontrol eder. Bu nedenle oyunun kesilmesi 30 saniyeyi geçtiği ve yapılan müşahade sonunda olay sonucu hakem tarafından olumlu değerlendirilmediği takdirde soru soran takıma bir mola verilmelidir.

2 — Eğer oyunun bitiminde, oyunun sonucundan dolayı meydana gelen bir mağduriyetten ötürü bir itiraz yapılacaksa, bu hemen ve takım kaptanı tarafından Yazı Hakemine yapılmalı ve onun yardımı ile itiraz Başhakeme duyurul- malıdır. Bundan sonra takım kaptanı Sayı Cetvelindeki «Takım kaptanının itirazı durumunda imzalanacak» yeri imza- lamalıdır. Bu beyanın geçerli olabilmesi için o takımın sahada bulunan resmi temsilcisi olan antrenörü veya Milli Federasyon temsilcisi tarafından oyunun bitişini müteakip en geç 20 dakika içinde daha geniş açıklamalı bir itiraz yazısı verilerek bu karar desteklenmelidir. (Mesela X Milli Federasyonu X ve Y arasında oynanan maçın neticesine itiraz etmektedir gibi) Bunu müteakip itirazın geçerli olarak yapılabilmesi için gerekli 200 DM. karşılığı paranın FİBA temsilcisine veya teknik komiteye yatırılması gereklidir.
3 — Takımın Milli Federasyonu itirazını oyunun bitişinden bir saat sonra Teknik Komite Başkanına yapmalıdır. Eğer itiraz kabul edilirse yatırılan para iade edilir.
4 — İtirazı yapan takımın Milli Federasyonu veya rakip takım Teknik Komitenin verdiği kararı kabul etmediği takdirde jüri heyetine müracaat ederler. Bu işlem 400 DM. karşılığındaki depozitonun yatırılması ile ve derhal yapılmalıdır. Jüri itirazlar konusunda en son merci olup kararları kesindir.