Basketbol Maç İdaresi İle İlgili Kurallar

Basketbol Maç İdaresi İle İlgili Kurallar

İlişkiler:

Tarif:

Her iki takım galebeyi temin için ellerinden geleni yapmaya çalışmalı, fakat bu husus sporculuk ruhu içinde ve hilesiz yapılmalıdır.
Bu işbirliğinin veya bu ruhun kasten veya mükerreren bozulması teknik hata olarak telakki edilmeli ve müteakip maddelerde belirtildiği şekilde cezalandırılmalıdır.

 — Oyuncuların işlediği teknik hatalar :
Bir oyuncu hakemlerin ihtarlarına riayet edecek ve aşağıdaki belirtilen sporculuğa aykırı hareketleri yapmayacaktır.
a) Bir hakeme saygısızca hitap etmek veya dokunmak,
b) Kaba ve uygun olmayan tarzda konuşmak (küfretmek)

c) Rakibini rahatsız etmek veya ellerini rakip oyuncunun gözleri önünde sallamak suretiyle onun görüşüne mani olmak.

d) Topun derhal oyuna konmasına mani olarak oyunu geciktirmek.

e) Kendi aleyhine hata çalındığında uygun şekilde elini kaldırmamak.

f) Sayı hakemine ve başhakeme haber vermeden formasındaki numarayı değiştirmek.

g) Sayı hakemine veya bir hakeme derhal haber vermeksizin bir oyuncu ile değiştirmek üzere sahaya girmek (devre araları müstesna) veya bir ölü zamandan sonra değiştirilmiş ise, aynı ölü zaman içinde tekrar oyuna girmek.

h) Çemberi tutmak. Oyunculardan biri bu şekilde bir ihlalde bulunduğu takdirde aleyhine verilecek bir teknik hata ile cezalandırılacaktır. Gayri kasdi oldukları aşikâr olan ve oyun neticesi üzerinde tesiri bulunmayan veya idari bir mahiyet taşıyan tek- - nik ihlaller hakemlerden birinin ihlali yapan oyuncuya ve takım kaptanına ihtar etmesine rağmen, ihlalin tekerrür etmesi durumu hariç teknik hata addedilmez. Kasdi olarak yapılan ve sporculuğa aykırı olan veya yapan takım lehine bir avantaj sağlayan teknik ihlaller derhal teknik hata olarak cezalandırılır.

Cezası:
Her ihlal bir hata ile cezalandırılacak ve sayı cetveline kaydedilecek ve her hata için iki serbest atış hakkı verilecek ve rakip takım kaptanı atışı yapacak oyuncuyu tayin edecektir. Bu maddeyi sporculuğa aykırı şekilde veya İsrarla ihlâl eden oyuncu diskalifiye edilerek oyundan çıkarılacaktır. Bir hata, hatayı takiben devam eden oyun esnasında tesbit edilmiş ise, tesbit edildiği anda vuku bulmuş gibi cezalandırılmalıdır. Hata ile hatanın tesbiti arasındaki zaman içinde vuku bulan her olay muteber olacaktır