Basketbol Müdafaa Duruşları

Basketbol Müdafaa Duruşları

b) Paralel Duruş: Ayaklar paralel ve omuz açıklığından biraz daha açık, ağırlık her iki ayakta, dizler kırık, kalçalar alçak, gövde dik ve eller alçak tutulmalıdır.
yapıyor, şut pozisyonu mu yaratıyor, hangi eli ile top sürüyor vb. hususlar bilinmelidir. Örneğin bir eli kuvvetli olan oyuncuya karşı, kuvvetsiz elini kullanmasını sağlayıcı müdafa yapılmalıdır, iki eli kuvvetli olana karşı ise ortadan gitmeye zorlayıcı müdafa yapılmalıdır. Gard top sürüyorsa; müdafa oyuncusu elleri ve ayaklan ile aldatma yaparak onun şut atmayı tasarladığı pozisyondan uzağa götürmeye çalışmalıdır. Hücum oyuncusu; daima isabetsiz şut pozisyonlarına sokulacak müdafa yapılmalıdır. Teke tek pozisyonda geri çekilen ve rakibi yavaşlatmaya zorlıyan bir müdafa taktiği uygulanmalıdır.
Rakip yan çizgilere doğru gitmeye zorlanmalıdır. Köşe adamına karşı; onun turnike, şut ve pivotu besleme durumu dikkate alınarak dip çizgisinden yarım
©
MÜDAFA ESASLARI:
a) Elinde top olan rakibe karşı müdafa: Topa sahip oyuncunun şutör mü, pasör mü ve to psürücü mü? bilerek davranışı ayarlamak gerekir. Her durumda müdafa pozisyonu daima öndeki eli havada ve sallanıyor olarak, rakibin sürat ve çabukluğuna göre ayarlamak şeklnde olmlıdır. b) Top kendisinde bulunmayan rakibe karşı müdafa: Müdafa oyuncusu eğer koçu tarafından kendi adamını müdafa ile görevlen- dirilmemeşise bütün dikkatini elinde top olmıyan hücum oyuncusuna vermemelidir. ilk dikkat edeceği topun nerede olduğu ve yapabileceği perdelemeyi gör- mekdir. c) Top süren rakibe karşı müdafa: Top süren oyuncunun özelliğine göre müdafa yapılmalıdır. Yani top süren oyuncu şütör mü? top sürüp turnikemiyapıyor, şut pozisyonu mu yaratıyor, hangi eli ile top sürüyor vb. hususlar bilinmelidir. Örneğin bir eli kuvvetli olan oyuncuya karşı, kuvvetsiz elini kullanmasını sağlayıcı müdafa yapılmalıdır, iki eli kuvvetli olana karşı ise ortadan gitmeye zorlayıcı müdafa yapılmalıdır. Gard top sürüyorsa; müdafa oyuncusu elleri ve ayaklan ile aldatma yaparak onun şut atmayı tasarladığı pozisyondan uzağa götürmeye çalışmalıdır. Hücum oyuncusu; daima isabetsiz şut pozisyonlarına sokulacak müdafa yapılmalıdır. Teke tek pozisyonda geri çekilen ve rakibi yavaşlatmaya zorlıyan bir müdafa taktiği uygulanmalıdır.
Rakip yan çizgilere doğru gitmeye zorlanmalıdır. Köşe adamına karşı; onun turnike, şut ve pivotu besleme durumu dikkate alınarak dip çizgisinden yarım vücut kadar ileri çıkıp müdafaa yapmalıdır. Dip çizgiye yakın olan ayak ileride olmalı ve aldatma halinde ise arka ayak geriye savrulmalı ve yan adım ile dip çizgiden geçiş önlenmelidir. Eller ve kollar kolay şut ve pası engelleyici şekilde olmalı ve yapılacak tüm top sürüşleri ortaya doğru yapılmaya zorlan- malıdır. d) Pivota karşı müdafa: Pivot çemberden uzaklıklarına göre üç bölgede bulunur ve buna göre müdafa şekilleri değişir. Alçak pivot: Çembere 2,5 m uzakta duran pivot topu alıp aldatma yapıp sayı yapar. Bu pivota karşı müdafa yapan öncelikle ona top gelmesini önlemelidir. Pivot önünde topa karşı ön el tamamen ileri uzatılmış ve arka el ile rakip hissedilecek şekilde durulur, müdafa oyuncusu arkasını yan çizgiye dönük ve ayakları pivotun dışında olacak şekilde durur. Top sol tarafta ise sol kol ve sol ayak ileri uzatılmış şekilde durur. Orta pivot: Çembere 3 - 4 m uzakta duran pivot her tip aldatmayı yapabilecek yerdedir. Bu pivot turnikeye girebilir, şut atabilir, kat edenlere pas verebilir, yakındaki arkadaşına şut imkânı sağlayabilir. Bunun için müdafa oyuncusu yarım vücut kadar topun olduğu tarafta oynamalı ve öndeki kolu dışarıya doğru uzatılmış olarak verilecek pasları çelmeye çalışmalıdır ve çembere yakın ayağı ile pivotun çember tarafındaki ayağının rahat hareketlerini önliyecek yer tutmalıdır. Yüksek pivot: Yüksek pivot perdeleme ve besleme yapar. Müdafa oyuncusu pivot ile çember arasını tutarak teke tek müdafa yapar.