Basketbol Oyun Kuralları

Basketbol Oyun Kuralları

. Başhakem saat hakeminin işaretinin çalındığı andaki tesbit edilen artık zamanı sayı cetvelinde işaret edecek ve bahis konusu süre kadar oyunu devam ettirecektir. Başhakem, bir şey vuku bulmamış gibi ihlal atışı veya hata için gerekli hususları tatbik edecektir. Takımlardan herhangi birinin itirazı halinde Başhakem olayı ilgili makamlara derhal rapor edecekti

OYUNCULARLA İLGİLİ KURALLAR: 
Topla ilerlemek:
İki zamanlı hareketin birinci zamanında duran bir oyuncu ikinci zaman içinde yeni bir hareket yapamaz.

 — Tutulmuş top:
Bazı hakemler hataları önlemek gayesiyle tutulmuş top kararı verirler. Yani, hakemler oyuncunun, elinde top bulunan rakibine şarj yapmak veya onu tutmak üzere olduklarını anlayınca düdük çalar ve tutulmuş top kararı vererek hatayı önlerler. Bu hareket, topa sahip olan oyuncuya karşı haksız olup, sert oyunu teşvik eder. Tamamıyla arkadan yapılan bir markaj dolayısıyla meydana gelen temasları cezalandıran hakemler, müsabakanın daha temi?, ve açık bir şekilde oynanmasını sağlarlar.
Sayı için Atış Durumunda Atış, Çembere basma ve dokunmanın açıklaması:
Atış: Bir veya iki elle topu havaya ve sepete doğru atmaktır. Çembere basmak: Topu sepetin içine zorla veya zor kullanmaya teşebbüs ederek sokmaktır. Dokunmak: Topu bir el veya elleriyle dokunarak sepete atmaktır.
 — Şahsi hata ve teknik hata:
Bir ölü top veya ölü zaman esnasında işlenmiş olsalar da rakibe yapılan temas neticesindeki bütün oyuncu hataları şahsi hatalardır. Buna karşılık, yedeklerin işledikleri bütün hatalar ile teması ihtiva etmeyen bütün oyuncu hataları teknik hatalardır.
 — Teknik hata :
Bir mola esnasında dalgınlık saha hudutları dışına çıkmak veya yedek olarak oyuna girerken sayı hakemine veya hakeme haber vermemek gibi önemsiz hataları işlemek üzere bulunan bir oyuncuyu ikaz etmek suretiyle bir hakem bazen Teknik hataları önleyebilir.. Oyuna tesiri olmayan ve gayri kasdi olan bazı önemsiz teknik ihlalleri önlemek veya affetmek hakem tarafından yapılacak en makul bir harekettir. Diğer taraftan kasdi olan veya sporculuğa aykırı bulunan ve hatayı yapana haksız teknik hatalar derhal cezalandırılır.