Basketbol Takımların Derecelendirilmesi

Basketbol Takımların Derecelendirilmesi

 Değerlendirme sonunda takımların puanları aynı olduğu takdirde aşağıdaki hususlar uygulanmalıdır.
1 — Her iki takımın puanları aynı olduğu takdirde bu takımların birbirleri ile yaptıkları maçlarda galip gelen takım rüçhan hakkına sahiptir.
2 — İki takımdan daha fazla sayıda takımın puanları aynı ise eşit puana sahip takımların birbirleri ile yaptıkları müsabakalar göz önüne alınarak ikinci bir derecelendirme yapılmalıdır. Eğer, yine eşitlik bozulmazsa, takımlar gol averajına göre( bölünmek suretiyle) de
recelendirilir. Burada, ikinci derecelendirme sonunda eşit puana sahip olan takımlar arasında sınıflandırma yapılır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa grupta oy^ nadıkları bütün maçların gol ve averajına bakılır.
Bir takım oyuna geçerli neden olmadan bildirilen saatte, gelmezse veya, oyun bitmeden evvel sahadan çekilirse, hükmen yenik sayılır. Teknik Komite değerlendirme yaparken bu takımı sonuncu yapabilir. Bu olayın tekrarı halinde bu takım otomatik olarak sonuncu olur. Bu takımın bundan sonra yapacağı maçların sonuçları genel derecelendirme de geçerli olacak tarzda muteberdir.