Beylerbeyi

Beylerbeyi

Beylerbeyi: Sultan Üçüncü Murad devri beylerbeylerinden
olan Mehmed Paşa’nm sahil sarayının yerine yapılan
saraya verilen ismin bütün semte genişlemesinden bu
ismi almıştır. Bu sarayı 1865’de Sultan Abdülaziz Han
yeniden baştan başa mermer olarak inşa ettirmiştir.