Çengelköy

Çengelköy

Çengelköy: Burada gemi çapalannın yapılmasından
dolayı bu ismi almıştır. Çengelköy’ün başlıca mesiresi
olan Havuzbaşı, Beylerbeyi ile Hudut’tur. Burada Şeyh
Nevres tekkesi bulunmaktadır. Ayrıca 1872’de inşa edilen
Kuleli Askeri Lisesi halen öğretime devam etmektedir.