Kuzguncuk

Kuzguncuk

Kuzguncuk: Adını, Fatih Sultan Mehmed devrinde
buraya yerleşen Kuzgun Baba adlı bir veliden alan semt,
önceleri daha ziyade Rum ve Yahudilerle meskun idi.
Fakat inşa edilen câmi ile müslümanların da itibar ettikleri
bir semt olmuştur.