BOKS ÇALIŞMALARI

BOKS ÇALIŞMALARI

BOKS ÇALIŞMALARI:
Pençingbol:
Pençingbol* bir platform, armut biçimi
meşin bir top ve bu topu platforma
tespit eden ve topun her tarafa hareketini
temin eden bir bağlantıdan ibarettir.
Platformun tespit tahtalarında
birer yarık bulunmaktadır. Bu yarıktan
platform boksörlerin boyuna göre ayarlanabilir.
Pençingbol çalışmasının boksöre
çok büyük bir faydası vardır. Nizami
ve seri yumruk'atmayı, kol ve bileklerine
hakimiyeti ve sür’atli karar verilmesine
yardımcıdır.
Pençingboldeki ilk çalışmalarda,
platforma takılı ve aşağı sarkık bulunan
pençingbol topu alttan bir iple platformdan
dört parmak kalacak şekilde
bağlanır, sağ kroşeye çalışacaksa platformun
soluna, sol kroşeye çalışacaksa
sağına bağlanır ve bir hasım karşısında
imiş gibi, evvelâ sağ, bilahare sol kroşelere
çalışır.
Sağ ve sol direklere çalışmak için
I
Yavuz Yılmaz
pençingbol yukarıda söylendiği gibi platform
ilerisine aparkatlara çalışacaksa
öne bağlanır ve bu şekilde çalışmalar
yapılır.
Kum torbası:
Kum torbasının, boksörün yetişmesinde
önemi büyüktür. Meşin veya branda
bezinden yapılır. Kum torbasının içine
mısır konur. Mısır konmasındaki sebep;
vurulduktan sonra çöken yerin tekrar
eski haline gelmesidir.
Kum torbası üstüvane şeklinde olur
ve üç renge boyanır. Birinci ve alt bölümü
mide, orta göğüs ve üst kısmı da
başı ifade eder. Kum torbasında sert
bandajla çalışmamak lazımdır. Aksi
takdirde parmakların kırılması mümkündür.
Yumuşak kum torbası eldiveni
ile çalışmak lazımdır.