BOKS TARİHİ

BOKS TARİHİ

BOKS TARİHİ:
Boks, bütün sporların en eskisi, en
ağın, en sevilenidir.
Boks bilgisi ve kültürü çok eskidir.
Tarihinin 4000 ilâ 5000 sene evveline kadar
uzandığına dair vesikalar vardır.
Boksun iki safhası vardır: İptidaî)
safhasını Babilonyalılar, Truvalılar zamanında
görmekteyiz, tik aşama da Yunan
ve Romalılar zamanına raslamaktadır.
Milattan 4 - 5 bin sene evvel Girit'
te «Hachit-Triada» isimli bir vazo bulunmuştur.
Bu vazoda boksun ana figürleri,
mücadele şekli, karşılıklı direkt
vuruşlar, miğdeye olan çalışmalar, hatta
nakavt bile görmek mümkün olmaktadır.
Yalnız, müsabakaların eldivensiz olmaları
da dikkati çekmektedir,
Babilonya’da bulunan diğer bir vazoda
da karşı karşıya iki boksör görülmektedir.
Meşhur Yunan şairi Homeros, Milattan
900 sene evVel yazmış olduğu «Illı-ade» isimli eserinde bokstan bahsetmek- Milattan 616 sene evveline tesadüf
te ve «Epeo - Euridie’yi, çenesine bir eden 41 nci Olimpiyatta boksun iki kasağ
yumruk atmak suretiyle nakavt et- tegori üzerinden yapılmaya başlandığını
miştir» demektedir. Homeros, Odiesse- görmekteyiz. Bu kategoriler, 17 yaşınus’unda
da bu bahsi açmaktadır: «Hiro - dan küçük olanlarla 17 yaşından büyük
Ulysse’i, kulağına attığı bir sol yumrukla olanlara mahsus bulunmakta idi. Bünakavt
etmiştir» ifadesi, sağlam bir ta- yükler kategorisine ait bir şampiyon isrihi
vesikadır.