BOKSTA ÇALIŞMA TEKNİĞİ

BOKSTA ÇALIŞMA TEKNİĞİ

BOKSTA ÇALIŞMA TEKNİĞİ:
Kum torbası İle çalışmalar, boksun
ana idmanlarından sayılır. Kum torbasında
rakip karşısında imiş gibi hareketli
çalışılır. Kum torbası ile çalışmalarda
yumruklarm tesiri artar. Aynı zamanda
kol ve bilek adaleleri kuvvetlendirilir.
Her yumruk hedefine varıncaya kadar
hızla atılmalı ve tam hedefine varınca,
hız azamiye çıkmış olmalıdır. En
iyi yumruk, hareketini belli etmeden hasmm
en zayıf yerine, bilhassa çenesine
isabet ettirilen yumruktur.
Kum torbası ile çalışmalarda, kum
torbası itilmemeli, bu şekilde atılan yumruk
çok etkilidir.
Kum torbasına bir rakibe vurulacak
bütün yumruklar tatbik edilir.