BOKSTA POSİZYONLAR: GARD VAZİYETİ:

BOKSTA POSİZYONLAR: GARD VAZİYETİ:

BOKSTA POSİZYONLAR:
GARD VAZİYETİ:
Gard, boksun ana duruşudur ve çok
önemlidir. îyi bir gard vaziyeti hem boksörün
beş nakavt noktasını korur ve
hem de boksöre estetik bir güzellik sağlar. 

Nakavt noktalan:
1 — Karaciğer
2 — Kalp altı boşluğu
3 — Mide
4 — Sağ çene
5 — Sol çene
Boksörün ilk öğreneceği şey, bu beş
nakavt noktasını çok iyi korumasıdır.
Gard duruşunun tarifi:
Boksör esas duruşa geçer. Sol ayağını
bir adım ileri atar, sağ ayağını sol
ayak topuğundan bir ayak boyu sağ tarafa
koyar. Ayak burunlan birbirlerine
paraleldir. Dizlerin belli belirsiz bükülmesi
ile vücut ağırlığı her iki ayak üstüne
eşit olarak taksim edilir. Dört parmak
avuç içine doğru bükülür. Baş parmak
diğer parmakların üzerine kapanır.
Kollar dirseklerden kıvrılır. Sol kolun
dirseği kalp altı boşluğunu, kolun iç kısmı
ise mideyi korur. Sol kol hafifçe ileriye
uzanmıştır. Çene hafifçe sol omuza
doğru meyillidir ve çok hafif olarak
temas eder. Sağ kol dirsek kışmı ile karaciğeri,
iç kısmı ile mideyi koruyacak
ve yumruk sağ çeneyi koruyacak şekilde
tutulur. Çeneden bir ilâ iki -parmak
kadar açık tutulmalıdır. Gözler sol eldivenim
üzerinden hasma bakar. Gard pozunda
vücut dik bir eksen üzerinde olmalıdır.
Gard durumunu hareket halinde koruyabilmek
için, durulan yerden hiç
kıpırdamadan vücut ağırlığı muhtelif
ayaklar üzerine yerilerek vücud olduğu
yerde oynatılır. Bu hareketler sonradan
ileri geri yürüyüşlerle yapılmalıdır.
Gard vaziyetini kaybetmemek için çok
dikkat etmek lâzımdır. Gard duruşunu
en kötü anlarda dahi bozmamalıdır.
Doğru gardda sol ayak ilerde bulunur.
Ters gardda ise sağ ayak ilerde
bulunur. Diğer orgarilann vaziyetlerinde
bir değişiklik yoktur. Ters gard makbul
bir gard değildir.
Ters gardın sakıncaları:
— Sağdan kontraya düşülür.
— Kalp altı açıktır.
— Rakiple aym garda durulmuş
olur.
Ters gardı, sol gardı bozmadan vücudun
dönüşü ile almak faydalıdır. Çünkü
maç esnasında her iki gardı da kullanmak
mümkün olur. Sol gardı bozmadan
sağ garda geçmek genellikle rakibi
şaşırtır.