BOKSTA TAKTİK:

BOKSTA TAKTİK:

BOKSTA TAKTİK:
Boksta amaç esaslı vuruşlardan ayrı
olarak ustalıkla karşı' vuruşların, da tesirsiz
kalmasını sağlamak olmalıdır.
Savunmada kaçınmak aynı zamanda
vuruş hareketleri yapılır. İki boksörün

arasındaki mesafe duruma göre değişir.
Vuruşlarda hassas olan kısımlar şunlardır:
Alın, çene kenarları, çene ucu, bo-
J ğaz damarı, aorta, kalb ucu, midenin
alt kısmı, solar flexuse, karaciğer ve mide.
Bu kısımlara tam vuruşlarla oyun
sonucu alınabilir— O.P. «P
und sonucu en <
galiptir.
2 — K.O. «Knock-out» Boksör aldığı
bir darbe sonucu yere düşmüş ve orta
hakemin «10»'a kadar saydığı halde maça
devam edememişse,
3 — R.S. C. «Orta hakemin maçı
durdurması» Orta hakemin bir boksörün
diğerinden çok üstün olduğu kanaatine
vardığında maçı kuvvetli boksör lehine
durdurur.
bir darbe sonucu yere düşmemiş olmasına
rağmen orta hakemin kanaatine
göre maça devam edemiyecek durumda
ise (bu halde de boksör bir ay maç yapamaz.
c) Boksör maça devam edemiyecek
bir yara almış ve müsabaka doktoru maç
yapmasına müsaade etmemiş ise,
4 — Diskalifiye: Orta hakem tarafından
kaideyi ihlal eden boksörün diskalifiye
edilmesi.
5 — Abondone: Boksör veya yardım

SONUÇLAR:cısı diğer boksörün üstünlüğünü kabul
edip maçı terk etmesi halinde.
6 — Hükmen galibiyet (Walk - over)
Herhangi bir sebeple rakibin maça çıkmaması
hali.
7 — Maçın yapılmaması (No - Contest):
Herhangi bir sebeple ringin veya
salonun maç yapılabilecek halini kay-betmesi. (ringin çökmesi, elektriklerin

kesilmesi, yangın, seyircinin taşkınlığı vs.