BOKSTA VURUŞLAR: DİREKT, DÜZ VURUŞLAR

BOKSTA VURUŞLAR: DİREKT, DÜZ VURUŞLAR

VURUŞLAR:
DİREKT, DÜZ VURUŞLAR:
Rakibe doğrudan doğruya, uzun olarak
(Dirsekler bükülmeden) yapılan
vuruşlardır,
HOOK (ÇENGEL) VURUŞLAR:
Bunlar dirseklerin bükülerek, rakibe
yandan yapılan vuinışlardır.
UPPER - CUT:
(Aşağıdan yukarı doğru yapılan vuruşlar)
:
Bunlarda da dirseklerden yaklaşık
olarak 90 derecelik bir açı oluşturacak
şekilde bükülü olup aşağıdan yukarı çe-

KORUNMALAR:
1 — Vücut hareketi ile (skiv) gelen
yumruğa karşı eğilerek veya vücudu ileri
geri veya yanlara çevirerek yapılan korunmalardır.
2 — Ayak oyunları (side - steeps)
gelen yumruğa karşı ayak hareketleri ile
sağa, sola, ileri ve geri hareketlerle korunma.
3 — Kol ile korunma (parad) rakipten
gelen yumruğu kolları bükerek kolun
üstüne almak suretiyle korunmak.
4 — Blokeg; gelen yumruktan el veya
elin içi ile korunma veya gelen yumrukları
el ile sağa veya sola iterek (bilhassa
direk vuruşları) çelmek ve korunmak.