Boksta Yumruk Çeşitleri

Boksta Yumruk Çeşitleri

ünvan maçında, İngiltere şampiyonu John L. Gardner (sağda) rakibi Belçikalı
Rudi Gauwe’a karşı çok zorlu ve güzel bir maç çıkararak, Avrupa
ağır siklet şampiyonluğunu elde etti. İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu
şampiyonu tinvamnı da taşıyan Gardner dokuzuncu raunda attığı
bu müthiş kroşe ile rakibini zorlamış ve Gauwe maçı bırakmak zorunda
kalmıştı. 1980 ,
rılmaz. Eskiv yapılırken gard vaziyeti
bozulmaz. Eskiv yapılırken baş, gövde ve
kollar birlikte hareket eder. Vücudun
belden yukarısı sağa, sola, ileriye veya
geriye hareket ettirilir. Eskiv yaparken
vücut ayak uçları üzerine kaldırılır ki,
esneklik kazanılabilsin.
SAYDSTEP:
Eskiv hareketine ayakların da katık
masına saydstep denir. Şayet rakibin
yumruğu eskiv yapmak sureti ile bertaraf
edilemiyecekse saydstep yapılır. Saydstepte
adımlar çok seri atılmalıdır ve
adımlar daima yer ile temas halinde olmalıdır.
Rakibinize attığınız bir sol direkte
karşıdan gelen sağ kroşeden sadece
eskiv ile kaçamazsınız. Bu takdirde
eskivle beraber sağa doğru saydstep
yapmak lazımdır.
PARAT:
’ Rakibin attığı yumrukları, eldivenler,
bilekle, dirsekle çelmeğe parat denir.
Parat muhtelif şekillerde olur. Boksta
savunma temeli parattır. En güzel savunma
kollarla yapılır. Rakip sol direkt
attığı zaman, bu yumruk sağ elle
diş tarafa doğru çelinir. Parat yaparken
■ kollan vücuttan ayırmamak lazımdır.
BkJdp sol kroşe atar. Karşıdaki sağ parat
yapar ve aksi yumrukla aynı şekilde KROS:
Aynı cinsten iki yumruğun aynı anda
atılmasıdır. Hasım sol direkt atarken,
atılan sol direk sağ yumrukla karşılanır
ve akabinde sol direkt atılır. Aynı
durumlara çok fazla çalışılır.
SVİNG:
Düz atılmış kolun dörtte bir daire
çizerek sağdan sola veya soldan sağa
doğru savrularak vurulan yumruktur.
Hasma sol veya sağ direkt atıldığı zaman,
hasım bu yumruklardan savunmak
için sağa veya sola eskiv yapacaktır.
îşte bu esnada direkt atan kolun
hareketi ile bu yumruk atılabilir. Bilhassa
kapalı oynayan hasmın gardmı
bozmak için kullanılır. Fakat bu yumruk
atılırken ekseri faul yapıldığından
makbul bir yumruk olarak sayılmaz.
ÇİFT KROŞE:
Birbiri peşi sıra atılan bir kroşedir.
Şaşırtıcı ve sayı yapıcı bir yumruk serisidir.
Seri vurulduğu takdirde etkisi artar.
Birincisinden kurtulan rakip ikinci
yumruğu yer.
savunma
CAP:
Daha ziyade bilekle atılan kısa bir
•yumruk çeşididir. Elin nizami kısmı ile
vurulamâdığından makbul sayılmaz.
Bu yumruğa, omuzla atılan bir kroşe de
denilebilir.
JOLT:
Yukarı doğru vurulan kısa bir aparkattır.
Her iki yumrukla da vurulabilir.
Her zaman kullanılmayan bir yumruk
çeşididir. Ancak krokar döğüşte etkilidir.
ESKİV:
Vücutla yapılan savunma hareketlerinden
biridir. Bu hareket, rakibin seri
yumruklarını bertaraf etmek için vücudun,
sağa sola, ileri veya geri hareket
ettirilmesidir. Eskiv yaparken vücut öne
veya arkaya fazla eğiimemelidir. Bilhassa
bu anda yenebilecek bir apartkat
maçı kjaybettirebilir. Eşkiv yapıldığı zaman,
alın, omuz, diz ve ayak burnundan
geçen düşey hattın ilerisine geçmemelidir.
Yine geriye yapılan eskiv tüm
vücutla yapılmalıdır. Eskiv yapılırken
göz katiyen kapatılmaz ve rakipten aykarşılık verir. Yani sol kroşeyi sağ paratla
karşılayıp kendisi de sol kroşe
atar. Veya sağ kroşeyi sol paratla karşılayıp
yine sağ kroşe atar.
BLOKE:
Rakibin yumruğunu, elle, omuzla,
kolla durdurmak demektir. Bloke hasmın
attığı yumruğu zararsız bir hale sokar.
Rakibinin maneviyatını bozar. Yumruğun
tehlikeli noktalara değmesine engel olur. Gerek elle gerekse kolla veya
omuzla bloke, savunmanın en önemli hareketlerinden
biridir. Bilhassa çene omuza
sokularak gizlenir. Rakibin hamleleri
burada durdurulur.
Boksta kural, karşı tarafın yumruğunu
yememe ve kendi yumruğunu isabet
ettirmek demektir. Bütün savunmalarda
bütün vücud rol oynar. Eşkîvi say- ^
dstep saydestepi parat, par atı bloke takip
eder. Hepsi birbirinin devamı oyunlardır.Boksta Teknik SPOR
TEKNİK ÇALIŞMALAR:
Taarruz ve müdafaa hareketleri:
1 — Rakibin midesine sol direkt atılırken
çene sol omuza hafifçe temas
eder. Sağ yumruk karşılığı yumruğu karşılamak
veya ikinci bir yumruk atmak
üzere sağ çeneye yakın bir vaziyette tutulur.
2
— Rakibin midesine sağ direkt:
Rakibin midesine sağ direkt vurulurken
bu yumruğa kalça ve omuz da kaT
tılır. Sağ çene sağ omuza temas eder.
Sol yumruk karşılık bir yumruğu karşılamak
veya bir yumruk atmak için sol
çeneye yakın tutulur.
3 — Rakibin sol direktine karşı sola
tıafif dönerek sağ kolla bloke etmek:
Rakip sol direkt vurduğu zaman
gard bozulmadan vücudun belden yukarı
kısmı sola döner ve yumruk sağ
kolun üstü ile bloke edilir. Bu hareket
sol tarafa da tekrarlanır.
4 — Rakibin mideye sol direkt vuruşuna
karşı sola eskiv ve sağ kolla
yumruğu dışarı çelmek:
Mideye vurulan yumruklara karşı en
kolay ve en emin bir savunma şeklidir.
Sol direkt vuruşu yapıldığı zaman gard
duruşu bozulmadan belden yukarı vücudunu
sola döndürür ve sağ yumruğunu
dairevî hareketle aşağı doğru açarak
yumruğu dışarı doğru çeker. Bu hareket
esnasında dirsek vücuttan fazla
açılmamalıdır. Çelme işi çok hafif bir
hareketle yapılmalıdır.
5 — Rakibin yukan bir sol direkt
vuruşunda:
Yine vücut belden yukarı hafifçe sola
4öner. Sağ kol dirsek vücuttan ayrılmadan
bilek kısmı ile dışa çeler. Sağ
eli çelinmemişse. sol yumrukla yumruk
çeşitlerinden biri ile vuruş yapılır. Sol
eli çelinmemişse sağ yumruk ile karşılık
verilir.
6 — Sol ayakla sola ileri saydstep
ve mideye sol kroşe:
Rakibin sol direkt vuruşuna karşılık
sağ elle parad yapılır, bu esnada sol
ayak bir adım sola ve ileri atılır. Ve sol
yumrukla rakibin midesine sol kroşe vurulur.
7
— Rakibin sağ direkt vuruşunu sol
kolla bilekten içe doğru çelmek:
Rakibin sağ direkt vuruşunu sol kol-Rakibin sol kroşesine karşılık yumruğun
altından hafifçe alçalarak sağa
doğru eskiv yaparak sıyrılınır. Bu esnada
ileri bir adım atılarak hasma yaklaşılır.
Burada atılacak en elverişli yumruk
kalp boşluğuna atılan yumruklar. Genelde
rakibi kontraya düşürür.
14 — Gard vaziyetinden saydstep
yapmak:
Gard vaziyetindeyken sol ayak burnu
hafifçe sağa döndürülür. Sağ ayak
yana ileri atılır. Sağ diz 90 dereceye yakın,
sol ayak düz bir vaziyette bulundurulur.
Bu vaziyette vücut ağırlığı sağ
ayak üstüne verilir ve böylece rakibin
yumruk hamlelerinden kaçılmış olur.
15 — Rakibin sol direkt vuruşunu
içten dışa çelmek ve aynı anda sol yumrukla
rakibin karaciğerine vurmak:
16 — Rakibin sol direkt vuruşuna
karşı öne eskiv yaparak kalp altı boşluğuna
bir sağ kroşe vurmak.17 — Sağ ayağı dışa ve ileri atarak
mideye sol kroşe vurmak.
18 — Doğrulurken soldan sağa dönerek
hasmını nakavt etmek için tatbik
edilen kroşe vurmak:
Not: Bu sonuncu hareket rakibi nakavt
etmek için tatbik edilen üçlü bir
yumruk şeklidir.
19 — Rakibin sol direktine karşı sağa
doğru eskiv yaparak mideye sol kroşe
vurulur. Sağdan sola tekrar eskiv yaparak
vücut ağırlığı sol ayak üzerine verilerek
sağ kroşe vurulur. Ve derhal rakibin
çenesini sol aparkat vurularak gard
duruşuna geçilir.
Not: Her üç yumrukta birlikte sert
şekilde vurulduğu takdirde çok etkili bir
yumruk serisidir.
20 — Rrakibin çenesine sol kroşe vurulur.
Bu çsnada hasım çenesini korumak
için kollarını yukarı kaldırır. Açıkta
kalan karaciğer bölgesine bir sol kroşe
vurulur. Bundan sonra sağ ayak bir
adım sağa ileri atılırken vücuda belden
yukarı sağdan sola bir dönüş verilerek
rakibin çenesine bir sağ kroşe vurulur.Not: Bu yumruk serisi de çok etkili
bir seridir.
21 — Mideye sol kroşe atılır. Rakibin la bilekten içe doğru çelinir. Bu hareket
atılan yumruğu içe doğru kaydıracak
şiddetle olmalıdır. Sağ kol rakibin, karşı
yumruğuna karşı sağ çeneyi koruyacak
şekilde tutulmalıdır.

8 — Rakibin sol direktini sağ kolla
bilekten dışa çelmek:
Rakibin sol direkt vuruşu, sağ direkt
vuruşun içine gelecek şekilde ve
avuç ile dışarı doğru çekilir. Bu hareket
yapılırken vücut hafifçe sola eğilmiştir.
Sol kol kontr bir yumruk vuracak
şekilde aynı zamanda çeneyi koruyacak
bir durumda tutulur.
9 — Rakibin sağ direkt vuruşunu
sol elle dışa doğru çelmek:
Rakibin sağ direkt vurduğu zaman,
sol fel, vuruşun içinden rakip yumruğunu
dış tarafa doğru çeler. Bu hareket
esnasında vücut sağa doğru hafifçe eğilir.
Sağ el . kontra sol yumruğu bloke
edecek veya karşıt yumruğa geçecek şekilde
tutulur.
10 —- Rakibin sol direkt vuruşunu sol
elin içi ile dışa çelmek:
Rakibin sol direkt vuruşu elle karşılanarakkarşılanarak
dışa doğru çelinir. Sağ el karaciğer
ve sağ çeneyi koruyacak şekilde
tutulur. Bu hareket esnasında hasmm
sağ yumruğunu kontraya düşürebileceğinden
her zaman tekrarlanmamalıdır.
11 — Rakibin sol yumruğundan öne
doğru eskiv yaparak sıyrılmak:
Rakip sol direkt vurduğu zaman hafifçe
öne eğilinir. Ve bu hareket esnasında
vücüt sola ve ileriye döndürülür.
Bu suretle rakibin yumruğu sağ omuzun
üzerinden geriye kaydırılmış olur.
Bu hareket karşılık için en iyi pozisyondur.
^
12 — Rakibin sol direkt vuruşundan
sola eskiv yaparak dışa sıyrılmak ve bü
şekilde rakibe sokulmak:
Rakibin sol yumruğunu vurduğu
zaman soldan sağa doğru eskiv yaparak
yumruktan dışa doğru sıyrıldıktan sonra
bir adım ileri atılarak rakibe yaklaşılır.
Bu vaziyette rakibin midesine, kalp
altı boşluğuna kroşe ve çenesine aparkat
vurabilirsiniz.
13 — Rakibin sol kroşesinden öne
eskiv yaparak kurtulmak:

Boks ta Hatalı Vuruşlar