ÇANAKKALE MARATONU

ÇANAKKALE MARATONU Maraton yolu Çanakkale Yüzme Ajanlığı tarafından saptanır. Sıralama
ya girecek 10 kişiye Federasyon tarafından yolluktan ödenir. I. nciye kapa, II. ve IlI’ncüye ödül olarak plaket verilir.