DAĞ YERLEŞMELERİNDE TEMEL KURALLAR VE BAŞLICA BİRİMLER

DAĞ YERLEŞMELERİNDE TEMEL KURALLAR VE BAŞLICA BİRİMLER

DAĞ YERLEŞMELERİNDE
TEMEL KURALLAR VE
BAŞLICA BİRİMLER:
Kış sporları merkezleri genellikle
kuzey yamaçlarda geliştirilir. Kar niteliğinin
ve pistlerin korunması için direkt
gün ışığı alhıayan kuzey yamaçlar önem
taşırlar. Kuzey yamaçları kayak sporunaelverişli olmayan yerlerde sırası ile kuzeybatı,
kuzeydoğu veya batı yamaçlar
kullanılmalıdır. Mutlak zorunluluk bulunmadıkça
doğu yamaçlar kayak pistleri
olarak geliştirilmemelidir. Güney
yamaçlarda kayak pistleri düzenlenmez
ve kayak merkezi kurulmaz. Kayak pistlerinin
bu özelliklerine karşılık, konaklama
birimleri, özelikle güneş görecek
şekilde ve güne bakan yamaçlar üzerinde
geliştirilmelidir. Bir başka deyişle
yerleşmenin bütünü kuzey yamaçta, ancak
yerleşme alanları güneye bakışlı
olarak geliştirilmelidir.
Sporcu sağlığı ve tıp iklimi açısından
dağ yerleşmelerinde konaklama birimleri
1200-2000 metreler arasında geliştirilmelidir.
özellikle 2000 m. den daha
yüksekte geliştirilecek tesisler günübirlik
kullanılacak ve sürekli konaklama
yapılmayacak birimler olmalıdır. Genellikle
konaklama alanlarından başlıyan
ve maximum faaliyet sınırına yaklaşan
mekanik tesislerin üst istasyonlarında
lokanta, kafeterya ve kır gazinosu
tipinde birimler geliştirilmelidir. Zorunlu
konaklamayı gerektiren personel hizmetleri
dışında konaklama olanağı yaratılmamalıdır.
Konaklama dışında günübirlik
faaliyet gösterilecek alanlar ise
2000-3000 metre arası olarak düşünülmelidir.
Bu kuşak özellikle mekanik tesislerin
(Teleski-Telesiyej) kurulacağı kuşak
olarak değerlendirilmelidir. Açık mekanik
tesislerde alt istasyon İle üst istasyon
arasındaki insan taşıma süresi mümkünse
20 dakikalık süreyi aşmamalıdır.
Tesislerin uzunluğu ve çekiş hızları buna
göre ayarlanmalıdır. Dağ yerleşmelerinde
özellikle mekanik tesislerin ve
pistlerin başladığı yerde her türlü konaklama
birimleri son bulmalıdır. Konaklamadan
mekanik tesislere, mekanik
tesislerden konaklama tesislerine kayaklı
olarak geçiş (meyiller gözönüne
alınarak) en rahat şekilde çözümlenmeli
ve olumlu bir ilişki kurulmalıdır.
Dağ yerleşmesi olarak geliştirilecek
alan veya yakın çevresinde meteoroloji
istasyonu varâa, o yer için kış mevsimi
içindeki kar kalınlıkları ve güneşli
günlerin durumu irdelenmelidir. Kar
kalınlığının irdelenmesinde «1 mm yağış:
11 mm kar kalınlığı oluşturur» formülü
kullanılır. Güneşli günler açısından
ise; aylık tam güneşli gün toplamı 10
günden çök olan aylar spor turizmi ve
insan sağlığı açısından olumlu kabul edilir.
özellikle mekanik tesislerin kuruluşunda
rüzgârın esme yönü dikkate alınır.
Rüzgârın yandan esmemesi esastır.