DAHA EMNİYETLİ VE ZEVKLİ KAYAK İÇİN İKAZ EDİCİ NOTLAR

DAHA EMNİYETLİ VE ZEVKLİ KAYAK İÇİN İKAZ EDİCİ NOTLAR

DAHA EMNİYETLİ VE ZEVKLİ
KAYAK İÇİN İKAZ EDİCİ NOTLAR
Üç kısım. Yol gösterme, nezaket,
Emniyet:
KAYAKDA: .
1. NEZAKET: Kayakçılar için altın
kaideler. Başkalarının da var olduğunu
unutmayın.
1. Başkalarının, sizin malzemeleriniz
yüzünden yaralanmamaları için omuzunuzda
kayaklarınızı mümkün olduğu
nispette dik tutunuz.