DAHA EMNİYETLİ VE ZEVKLİ KAYAK İÇİN İKAZ EDİCİ NOTLAR

DAHA EMNİYETLİ VE ZEVKLİ
KAYAK İÇİN İKAZ EDİCİ NOTLAR
Üç kısım. Yol gösterme, nezaket,
Emniyet:
KAYAKDA: .
1. NEZAKET: Kayakçılar için altın
kaideler. Başkalarının da var olduğunu
unutmayın.
1. Başkalarının, sizin malzemeleriniz
yüzünden yaralanmamaları için omuzunuzda
kayaklarınızı mümkün olduğu
nispette dik tutunuz.