Deniz Halatı

Deniz Halatı

HALAT BAĞLARI:
1 — Camadan Bağı: İkf çıma birer •İde tutulur. Sağ eldeki çıma, sol eldeki- nln üzerinden geçirilerek altından dolaştırılır. Bu kez, sol eldeki çıma sağ el- dekinin Üzerinden geçirilerek altından dolaştırılır ve sıkılır. Bir halatın iki çımacını birbirine bağlamakta kullandır.

2 — Kazık bağı: Çıma bedenin altında kalacak şekilde bir kros kırılır, aynı şekilde ikinci bir kros kırılarak birinci krosun üzerine getirilir ve kazığa geçirilir. Bir halatı bir kazığa veya bir direğe bağlamakta kullanılır.

3.— Kropl: Bir kros kırılır, çıma bedenin arkasından dolaştırılır ve krosun içinden aşağıya doğru geçirilip iyice sıkılır. Bir halatın içinden geçtiği bir makara veya mapadan çıkmaması için kul- lamliTi

4 — Sancak bağı: -Bir kasadan geçi-rilen bir diğer halatın çıması, kasalı halatın bedeni etrafında dolandırılıp, kendi bedeni ile kasa arasından geçirilip sıkılır. Bir halatı bir kasaya, veya iki halatı birbirine bağlamakta kullanılır. Eklenen halatların kalınlıkları farklıysa, kalın olanı kasa ödevini görür.

5 — Piyan (çıma piyanı): Piyan yapmakta kullanılan gırcala ile piyan yapılacak çıma üzerine bir doblin tutulur, gırcala halata gırcalamn ucu dışarıda bırakılmış olan dobflnin içinden geçirilirDoblinin başlangıç tarafından kalmış kısmı çekilerek sontur sargının içine alınmış olur. Arta kalan parçalar kesilir. Halat çımasının piyan dışında kalan kısmı da kesilir. Piyan halat çımalarının açılmaması için yapılır.
6 — Yapılan işlerde kullanılan bağlantılara veya çımalarına bir delikten çıkmaması için yapılan işlemlere bağlamak resimdeki beş çeşit uygulama ile sonuçlandırılır.