DEVE GÜREŞLERİ:

DEVE GÜREŞLERİ:

DEVE GÜREŞLERİ:
Develer, bön görünüşlerine karşın
son derece inatçı ve kindar hayvanlardır.
Bazı ülkelerde ve memleketimizde
deve güreşleri tertiplenerek bahse girilir.
Güreşlerde develer, hasımlarmı tanır ve
birbirlerinin sırtını yere getirmek için öfkeyle
güreşirler. Bazen uzun boyunlarını
birbirlerine öylesine dola^larki bunları
birbirinden ayırmak j hayli zor olur.
Büyük bir kalabalığın çevrelediği sahada
çevre yörelerden güreş için getirilen
develer güreşirken, onların kararlaştırılmış
kurallar gereğince oyun göstermelerini
sağlayan bir hakem heyeti
ve gerektiğinde ayırmak için bir ekip hazır
bekler. Pehlivan güreşlerinde olduğu
gibi cazgır develeri tanıtıcı sözler söyler,
örneğin falan yörenin falan kişiye ait
tülüsü gibi. Deve güreşlerinden bir gün
evvelinden güreşlerin yapılacağı yöreye
getirilen develer, güreş mevsiminde ağızlarına
ısırmaması için gem vurulur ve
ayaklarına da zincir bağlanır. Davul
zurna eşliğinde şehirde dolaştırılan develer
ertesi güne, güreş yapılacak sahaya
binlerce seyirci toplarlar. Güreş
tutan develerden birisi eğer sahadan korkup
kaçarsa yenik sayılır. Tertip komitesi
kazanan develere ödül dağıtır.