Futbol Tarihi

Futbolun nereden doğduğu konusu, hâlâ tartışılmaktadır... Futbolun tarihini yazan ve bu konuda araştırma yapan Avrupalı yazarlar «Futbolun beşiği İngiltere’dir» sözüyle, dünyamızı saran bu sporun İngiltere’de başladığım zihinlere yerleştirmek istemektedirler. Oysaki Divan-ü Lügat-ü Türk ve Tarih-i Tü- mur’da, Türklerin futbol oynadığı ve adına kebük dedikleri, La Tartarie adlı eserde ise Orta Asya’da Tsang’da kız ve erkeklerden kurulu takımların futbol maçı yaptıklarını yazmaktadır. Türklerin spor bayramlarında oynadıkları oyun, bunları seyreden Hiuan ve Song Wen adli iki Çinli’nin La Tovtorie* de anlattığına göre şöyleydi «Mabedlere bağlı spor kulüpleri, bu mabedlerin avlularında kızlı erkekli müsabakalar yaparlardı. Topa el İle dokunmak yasaktı, ya kafa ya da ayakla vurulur, top rakip kaleden İçeri sokulurdu. Sahada sınırlıydı ve toplar kuzu derisinden yapılır içersi hava ile doldurulurdu.» Yine Çin tarihçilerin yazdıklarına göre Türk hakanları savaşa gitmeden önce futbol maçlarıyla savaş kazanıp, kazanamayacaklarını öğrenirlerdi. Maçı yöneten hakem takımlardan birine niyet eder, şayet niyet edilen takım kazanırsa bu savaşın kazanılacağı anlamına gelirdi. Ölen Türk hakanlarının mezarları başında futbol oynanması da bu oyunun dini açıdan önem kazandığını, kutsiyetini gösterir bize.
Fransızlar ise futbolun Normandia’ da doğduğunu, oradan İngiltere’ye geçtiğini iddia ederler. Başlangıçta başıboş olarak oynanan futbol, İngiltere’de nizami şekilde oynanmaya başlandı. İlk kez yine Camridge Üniversitesi öğrencileri topu ayakla oynadılar ve sadece kalecilerin elle tutmasına müsaade ettiler.
Modern anlamda ilk futbol kulübü İse 1855 yılında Schffield United adı altında İngiltere’de kuruldu. Modern futbolun ana hatları İse 1896’da tespit edilip İlân edildi.