Hakem İşaretleri

Hakem İşaretleri

Basketbo'de hakem işaretlerinden:

l)Avut,

2) Sıçrayan top,

3 Adım hatası,

4) Teknik faul,

5) Çift favul

 6) Dribel

7) 3 saniye kuralının tatbiki

 8) İtişmek

 9) 7 numaralı oyuncunun yaptığı favul için işaret.

Resimler ve başlıkları işaretleri açıklamakla beraber aşağıdaki notlar bazı hususları tatbik ve daha geniş izaha yardım edecektir.
a) Elin baş hizasından yukarıya kaldırılması daima oyun saatini durdurur. Bir hata vukuunda elin yumruk şeklinde baş hizasından yukarıya kaldırılması, hata ve aynı zamanda oyun saatinin durdurulması işaretidir. Hata vuku bu1 madiği halde oyun saati durdurulacaksa el parmaklar ve avuç içi saat hakemine dönük olarak baş hizasından yukarı kaldırılmalıdır.
b) Serbest atış adedinin işaret edilmesi gerektiğinde parmaklar dirsek hizasında ve masa hakemlerinin bulunduğu tarafa doğru yatay olarak tutulmalı dır. Yapılan sayının değerinin işaret edilmesi gerektiğinde, parmaklar yüz hizasında tutulmalı ve bilekten bükülerek aşağı yukarı hareket ettirilmelidir.
c) İhlal, saha dışı noktasına doğruve müteakiben topu saha dışından oyuna sokacak takımın rakibinin sepetini işaret edecek şekilde yapılacak elin süpürme hareketi ile gösterilir

d. Üç saniye kaidesinin ihlali için de aynı işaret yapılacak. Fakat saha dışı noktası işaret edilirken üç parmak uzatılacaktır.