HOROZ DÖVÜŞTÜRME

HOROZ DÖVÜŞTÜRME

HOROZ DÖVÜŞTÜRME:
Horoz sahiplerinin, dövüşçü olarak
yetiştirdikleri horozlarını rakipleriyle
karşılaştırması olarak tanımlayabildiğimiz
horoz döğüşü; yurdumuzda ve
diğer dünya ülkelerinde sevilen ve meraklı
bir seyirci kitlesi tarafından izlenen
bir gösteridir.
Horozlar genellikle dövüşçü, kavgacı
hayvanlardır.
Horoz dövüşlerinde ana kural, dövüşten
sonra üç dakika ayakta kalabilen
horozun döğüşü kazanmış sayılmasıdır.
Bundan dolayı, horozları döğüştürmek
birçok kimseler için heyecan verici
bir oyun olmuştur.
Horoz dövüşü çok eski çağlardan beri
bilinmektedir. Eski Çinde, Roma’da,
Yunanlılarda horoz dövüşü yapılırdı. Günümüzde
daha çok Güney Amerika memleketlerinde,
Meksika’da, Filipinler ve
Antiller’de horoz dövüşü çok yaygın bir
eğlencedir. 
Dövüştürülecek horozlar özel olarak
beslenip yetiştirildiğinden sahiplerinin
çok itina gösterdikleri hayvanlar
sayılır. Dövüşen iki rakip horoz meydana
bırakılınca birbirlerine hücum ederler,
gagalarıyla ve pençeleriyle birbirlerine
acımasızca yaralar açarlar. Kan
çanağına dönen horozun başında, bazen
gözlerinin oyulduğuda görülmektedir. Rakibinden yıjlan, korkan, pes eden
horozun meydandan kaçması da olağandır.
Horoz sahipleri horozlarına taktik
verircesine bağırıp çağırırlar. Seyirciler
de dövüşen horozlar üstüne bahse girerler.