İLK OLİMPİYATLARDA BOKS

İLK OLİMPİYATLARDA BOKS

,
İLK OLİMPİYATLARDA BOKS: 27 nci Olimpiyatta küçükler kategorisi-
Boks, Milattan 684 sene evvel, ilk nin bulunup bulunmadığı bilinmemekdefa
olarak 23 ncü Olimpiyatlara girmiş- tedir.
tir. Bu devirde bir kategori vardı. An- 76 nçı Olimpiyatta, büyükler arasınnamosto
Dıesmır, bu olimpiyatlarda şam- da Antimo - Dilocrida, küçükler arasmpiyon
olmuş ilk mühim sima olarak za- da, Agesimodo şampiyon olmuşlardı. Mimanımıza
intikal etmiştir. lattan 540 sene evvel, 59 ncu Olimpiyatta Prassi - Damante, adını şeref listesine
geçirmişti. Çok teknik bir boksör olan
Prassi - Damante’nin şimşirden bir heykeli
yapılmıştı ki bu heykel, halen Roma
müzelerindedir.
Milattan 71 sene evvel, tcco - Dierdauro,
olimpiyat şampiyonu olmuştu. Fakat
şampiyonluk tacını almağa muvaffak
olamadı. Fena bir mücadele yapmamış
olmakla beraber, rakibinin ölümüne sebep
oldu. Icco, sebep olduğu bu feci neticenin
teessüründen ölmüştür. Ayrıca
Kayda değer iki önemli isim daha bulunmaktadır:
Taegene - Diatso, her
branşta 1400 müsabaka yapmış, şampiyon
olmuştu, tppo - Maco, üç müsabaka
yapmış, fakat hiç yaralanmamıştı.
Homeros’un, bokstan bahseden kitabında,
bugünkü bandajlardan da bahis
vardır. Tarihin bu devrinde çıplak elle
müsabakia yapıldığı görülmektedir. Bugünkü
bandaja benziyen bir sargı mevcuttu
ki iki çeşitti: İmanteş Leptoi (Hafif
bandaj), imanteş Melichâi (Sert bandaj)
isimlerini taşımaktadırlar. Bu bandajljar
bileğe kadar değil, dirseğe kadardı.