İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

İLK YARDIM NASIL YAPILIR?
1. İlk olarak:
a) Baş serbest duruma getirilir.
b) Ağız ve burun, kar ve sudan temizlenir
(yapay solunum uygulanabilir).
e) Tüm vücut çıkarılarak, gerekirse
emin bir yere taşınır.
2. Bulunan baygın değilse;
a) Soğuktan korunur ve Ficak şeyler
içirilir.
b) Yaralanıp yaralanmadığı incelenir.
ç) Denetim altında taşınır. Kusarak
boğulmasını önlemek için yan
yatırılır, kusarsa kârın üstü çevrilir.
3. Baygın durumda fakat solunum
sürüyorsa; 2. maddede belirtilenler yapılır,
sıcak şeyler içirilmez.
4. Yaşam belirtisi göstermiyorsa
(nabız, solunum);
a) Solunum yollarında bulunarak
solunumu engelleyecek, kar, su veya kusmuk
gibi maddeler temizler.
b) Ağızdan yapay solunum uygulanır
(ağızdan ağıza ya da ağızdan buruna).
c) Kalb masajı yapılır.
d) Soğuktan korunur, ısınması sağlanır.
(Sıcak şeyler içirilmez),
e) Yapay solunum, yaşam belirtileri
tekrar görülünceye veya doktor gelinceye
kadar, ya da kesin ölüm belirtileri
örtaya çıkana dek sürdürülür.

mr. Genellikle üç kişi birbirine bağlanır,

dönüşler alıkoma ile yapılır, çatlaklardan

sıra ile geçilir.

Araziyi en iyi bilen kayakçı, kuşkusuz,

en önde olacaktır.