KAYAK AÇARAK DÖNÜŞLER

KAYAK AÇARAK DÖNÜŞLER

KAYAK AÇARAK DÖNÜŞLER:
Bir dönüşü diğerine kayak açarak
bağlamak.
Yarışçılar kayak açmayı slalom ve
büyük slalom da çok ve sık sık kullanırlar.
Yarış tekniğinin bir bölümü olmakla
beraber dinamik bir kayakçı için çok
çeşitli hareketleri kapsayan çocuklar ve
gençler, yarışçılar için doğal ve teknik
olan bu dönüşler slalom ve büyük slalom
için ayn ayn uygulanırlar. Kayak
açarak dönüşler normal kaymada hız
kazanmayı ve ağırlık boşaltmayı çok
çabuk ve ritmik olarak yapılmasını sağlar.
Aynca dönüşün daha kolay, çabuk
ve istenilen şekilde yapılmasını sağlar.
Yarışçılar içinde bu etmenler çok geçerüdir.
Slalom ve büyük slalom için ayrı
ayn kullanılır. Slalomda çok seri ve
küçük olarak açılan kayaklar çabuk kapanma,
ile birleşir. Büyük slalomda ise
uzun ve slaloma nazaran daha geç kapanan
kayak açışı tekniği bu süreçte
devam eder. Kayak açarak dönüşleri
çoğunlukla yanşçılar kullanır demiştik.
Zamanın, denge ve temponun çok önemli
olduğu için bu tekniğin kullanımı ile
bunlan sağlar, örneğin: Slalom yanılarında
veya büyük slalom ve hatta iniş
yanşmalannda bile kullanılan bu teknik
kapılar arasında dönüşün çabuk ve
en uygun yerlerinden geçmek için devamlı
kapıların dönmek gerek. îşte burda
kapının üstüne çıkmak için bir dağa
dönüş yapılması yerine kayak açarak
yukarı doğru çıkarak dönüşe hazırlanılır.
Kapının bitiminden sonra yan kaymanın
olmaması için çok önem taşır. Diğer
yan etkenleri ise hız adımı olarak,
dönüşü başlatmak için dağa doğru adım*
kramponaj hareketi bu da dönüşün sonunda
kayak açmak.
Teknik:
Yamaç kayınca vadi kayağında iyice
büküldükten sonra yükselme ile vücudun
ileri hamlesi ile dağ kayağını kaK
dmp dağa ve öne doğru paralel ya da
oblik olarak yerleştirilir.. Dağ kayağına
yüksenilir ağırlık olan dağ kayağının
üzerinde dönüş yapıldıktan sonra vadi
kayağını kaldırarak dış kayağın yanına
açık ve paralel olarak getirilir ve hare*?
ket yihe aynı şekilde devam eder. Sopd
kullanımı yapılır ve yapılmaz olarak kayılır.
Sürati fazla olan kaymalarda sopa
kullanımı olmaz.
Çalışmalarda dikkat edilecek hususlar:
* *
Kayak açmalar yeterli mi,, vadi
kayağından dağ kayağına yükselmeler
yeterli ve çabuk oluyor mu? Kayak ke*
narlarında değişme çabuk oluyor mu?