KAYAK EMNİYETİ

KAYAK EMNİYETİ

KAYAK EMNİYETİ:
Siz ve arkadaşlarınız emniyetli kayakdan
nasıl zevk alırsınız?
1. Bedenen sağlam ve uykunuzu almış
olunuz.
2. İyi kahvaltı ediniz. Öğlen yemeğini
ihmal etmeyiniz. Araba kullanırken
olduğu gibi, kayakda da içki kullanmayınız.
3. Kayak bölgelerinde araba kullanırken
dikkatli olunuz.
4. Hava şartlarına göre giyininiz.
Kınlmıyacak gözlükler kullanınız. Güneş
kreminizi, hava bulutlu dahi olsa ihmal
etmeyiniz. Çok soğuk havalarda, cildinizin
donmaması için gerekli tedbirleri
alınız.
5. Uygun malzeme kullanınız ve her
zaman kontrol ediniz.
6. Kayaklarınızı en uygun ve otomatik
bağlama ile kullanınız.
7. Pistlere ve lift başlangıçlarına
asılmış, yazılı ikaz levhalarına dikkat
ediniz.
8. Pistlerin işaretleniş şekil ve renklerini
öğreniniz. Yeşil Kare, en kolay
—sarı üçgen, daha zor— mavi mavi
daire, en zor. Pist müşkülatlarınızı, bölgenin
haritaları üzerinde kontrol ve çözümleyiniz.
9. Tehlikeli noktalardan uzakda
kalın. Baklava şeklindeki kırmızı işaretleri
gördüğünüz zaman buranın çok
tehlikeli olduğunu bilin.
10. Pistleri kapatan levhalara dikkat
edin. Sekiz köşeli ve fosforlu boyayla
portakal rengine boyanmış pistlere
tehlike arz ettiğinden kapatılmıştır,
dikkatli olunuz.
11. Kaabiliyetinize göre kayak kayın.
Kaabiliyetlerinizi geliştirecek sertifikalı
kayak öğretmenlerinden ders alın.
Kontrollü kayın ve deli gibi ve hızlı kaymayın.
12. Ucuz elbiseler ve uzun saçlar,
İp liftler ve askılı liftlerde kazalara sebep
olurlar dikkat edin.
13. Herhangi bir lifte binerken, kayak
sopalarınızı, sivri uçlan arkada olmak
üzere ortalarından tutarak taşıyınız,
sopa kayışlarım hiç bir zaman bileğinize
geçirmeyiniz, ağaçlıklı ve çalılı
arazilerde kayarken de sopa kayışlanmzı
bileklerinizden çıkarınız. Sopa simitlerinizin
bir yere takılması, omuzunuzun
çıkmasına sebep olur.
14. Sepetli liftlere bindiğiniz zaman,
kayaklarınızın uçlannı yukarda tutun.
15. Kayak okullarında öğrenmeden
derin karda kaymaya kalkmayın.
16. Kayak bölgelerinden uzaklara,
tur için çıkarken, mesul kimselere, kayak
devriyelerine mutlaka danışın. Bunu
yapmazsanız, hayatınızı kaybedebilirsiniz.
17. Uzak yerlerde kayak kayarken,
mutlaka arkadaşlannızla birlikte olun.
Bir kaza vuku bulduğu zaman, en az
dört kişi iseniz ki bundan az olmamaya
bakın, bir kişi kazazedeyi beklerken
diğer ikisi yardım istemek için gidebilirler.
18. Bir kaza vuku bulduğu zaman,
kazazedenin üst kısmına ve biraz açığına,
çaprazlama bir çift kayak dikiniz.
Kazanın hakiki yerini doğru şekilde rapor
edin. En az bir kişi, kayak devriyesi
gelinceye kadar, yaralı ile kalmalıdır.
19. Görüş sahası zayıfladığı veya
yorulduğunuz zaman kayağı bırakınız.
Son kaymanızı yapacağınız en elverişli
zaman kayak devriyelerinin pistleri
kontrolundan biraz evveldir.
20. Kendinizi koruyarak kayakçılara
fazla yaklaşmadan kayınız. Acemile-