KAYAK SPORUNDA YENİLİKLER

KAYAK SPORUNDA YENİLİKLER

KAYAK SPORUNDA YENİLİKLER:
Çağımız, tüm spor kollarında insanoğlunun
mücadele azmini yansıtan rekorların
durmadan yenilendiğine tanık
olmaktadır. Bu arada seyircilerin ilgisini
arttıracak ve sporculara ilginç gelecek
teşvik edici yenilikler de getirilmektedir.
Kayak sporunda da, son yıllarda büyük
aşama görülmektedir. Yirmi yıl evvel
yarışlarda saatte 70 km. olan sporcuların
hızının 100 km. nin üstüne çıkmasına
karşılık, yöneticiler, seyircinin
daha İlgisini çekecek zor kurallardan
uzak fakat daha sürükleyici yeni sistemler
getirmektedirler.
Kayak yarışmaları yönetmeliğine alınan,
bir kısmı deneme devresindeki yeniliklerine
başlıcaları Alp disiplinindedir.
Bunlar: tek sopalı slalom, paralel ~
slalom, sürat yarışı, su ve dağ kayağı
kombineleridir. Kuzey disiplininde de,
İnsan eliyle hazırlanan özel mukavemet
pistlerini de bunlara ekllyebiliriz.
Tek sopalı slalom:
Tek sopalı slalom veya büyük slalom,
adından da anlaşılacağı gibi slalom kapılarının
çift sopa yerine tek sopa serisi
ile düzenlenmesidir. Kapıların tek
slalom sopası ile düzenlenmesi, pisti hazırlıyan
ve yarışan için kolaylık sağlamaktadır.
Tek sopalı slalomda her dönüş bir
sopa ile belirtilmektedir. Yarışçı sopanın
dışından dönmelidir. Böylece kapıların
ters geçilmesi ve yanılmalar önlenmektedir.
Pistin çizgisine göre yukandan

aşağıya hareketle soldaki sopalara sağa
dönüşü sağlamak için kırmızı olacaktır.
Diğer sopalar sola dönüşte mavi olacaktır.
Pisti hazırlayan, parkuru mantıklı
fakat monoton olmayan bir dönüşler düzeni
ile yapmaya çalışmalıdır.
Kayakçının her iki ayağı da sopanın
saplandığı noktanın dışından geçmelidir.
Aksi halde yarışmadışı olur.
Slalom ve büyük slalomun diğer koşulları
bu disiplin için de geçerli bulunmaktadır.