KAYAK YOL GÖSTERME:

KAYAK YOL GÖSTERME:

YOL GÖSTERME:
Kayak trafiği için, pist kaideleri.
1. Kontrollü kayınız. Lazım olduğu
zaman durabilmelisiniz.
2. Liftleri boşaltma platformunda
Kış Sporları Kuralları
m
SPOR
Motorlu kızak
bırakınız ve arkadan gelenlere yer bırakınız.
3. Kaymaya başlamadan önce, trafiği,
kontrol edin, çıkış yapmadan önce,
dağa doğru bakın, gelenler varsa ona göre
hareket edin.
4. Geriden gelen kayakçının daha
dikkatli olması icabeder. Çünkü önçlen
giden göremiyeceği için şaşırabilir.
5. öndeki kayakçıya hangi tarafından
geçeceğinizi bildirmelisiniz. «Sağındayım
» veya «soldan geçiyorum» gibi.
6. Hareket halindeki kayakçı, duranların
yanından bir emniyetli saha bırakarak
geçmelidir.
7. Pistlerin kenar kısımlarında duran
veya diğer kayakçıların geçişlerine
mani olmıyacak yerleri seçin.
8. Ana pistlere, tali pistlerden gelen
kayakçılar, ana piste kayanları ikaz
etmelidirler.
9. Biribirlerinize zıt istikametlerde
yamaç kayması yapan kayakçılar kendi
sağlarına geçerek kazayı önlemelidirler.
10. Pistlerin sonuna geldiğiniz zaman,
durmak için ayrılmış geniş sahanın
orta yerinde durmayın, sizden sonra
süratli gelen kayakçılara mani olursunuz.
«Müptedi kayakçıları daima hatırlayınız
onların arasına girmeyin onlara
bu işi yapıp yapamıyacakları hakkında
bir şans tanıyınız.» NAZİK OLUNUZ.