KAYAKÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

KAYAKÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

KAYAKÇILARIN UYMASI
GEREKEN KURALLAR:
Kayaktaki tehlike oranını azaltmak
İçin; her kayakçı kıştan önce, uygun bir
çalışma ile fiziksel olarak güçlenmeli, donatımını
özenle seçerek kış boyunca gerekli
bakımı sürdürmelidir.
Giysiler ısıyı koruyucu ve kaymaz
nitelikte olmalıdır. Her kayakçı bağlamalarını
doğru ayarlanmasından sorumludur.
I. Genel kurallar:
1. Kayakçı; yeteneklerini, arazi ve görüş
koşullarını ve kar’m niteliğini gözönünde
bulundurmalı,
2. FIS (Uluslararası kayak federasyonu)
kuralları uygulanmalıdır.
II. Kayak pistleri ve inişleri:
1. Pist ve iniş birbirinden farklıdır.
2. Pistler denetim altında bulunan,
sınırları belirtilmiş kayak alanlarıdır ve
genellikle hazırlanırlar (kar ezilir, düzeltilir).
3. İnişler ise, gelişmiş kayakçılar
tarafından kullanılan kayak alanlarıdır,
sınırlan belirtilmiş ya da belirtilmemiş
olabilir.
III. Zorluk derecesi:
Pistler şöyle sıralanır:
Mavi: kolay pist
Kırmızı: orta zorlukta pist
Siyah: dik ve zor pist.
Kayakçılar, kardaki değişikliklerin
ve kötü hava koşullarının pistlerin güçlüğünü
arttıracağını bilmelidirler.
Tüm işaretler, kayakçıların kolayca
görebilecekleri biçimde yerleştirilmelidir.
IV. FIS Kurallan:
1. Saygı:
Kayakçılar, diğer kayakçılara zarar

verecek ya da onları tehlikeye atacak

davranışlarda bulunmamalıdır.

2. Hız:

Hız; yeteneğe, arazi ve hava koşullarına

göre ayarlanmalıdır.

3. Yön:

Yamaçta, yukardaki (dağ tarafındaki)

kayakçı, gerektiğinde emin ve yeni

bir yol seçimi için, aşağısındaki bir

kayakçıya göre daha uygun durumdadır.

4. Geçişler:

öndekinin dağ veya vadi tarafından,

sağından ya da solundan geçilebilir.

Fakat mümkün olduğu kadar uzağından

geçmelidir.

5. Yamaç kayması:

Bir pisti enlemesine geçmeden önce,

dağ ve vadi tarafı denetlenir.

6. Durma:

Kayakçılar pistlerde, özellikle dar

geçitlerde durmaktan kaçınmalı, düşenler

pisti hemen boşaltmalıdır.

7. Tırmanma:

Tırmanan kayakçılar pistin kenarlarını

kullanmalı, kötü görüş koşullarında

ise tırmanma yapılmamalıdır.

Pistlere kızak ve köpek; girmemelidir.

V. Kazalarda:

1. Bütün kayakçılar yardımcı olmalıdır.

2. Yardım ekipleri, ilk yardım ve

taşımayı yaparlar.

3. ilke olarak, kaza geçiren kişi gerekli

giderleri karşılamakla yükümlüdür