KAYAKTA ATLAMA

KAYAKTA ATLAMA

ATLAMA:
Vücutta elastikiyetlik yani kasların
ve eklemlerin kontrolünü düzenli olarak
çalışmasındaki etkenliği olan bu
teknik için önceleri korkulu olmakla beraber
sonraları zevkli ve diğer kayma şekillerindeki
çalışmalarında büyük cesaret
veren bir harekettir.
Atlama:
Cesareti artırmada,
Engelleri aşmada.
Meyillerin dikleştiği yerlerde önceden
atlama. Bu gibi önemli etkenleri
var.
Teknik:
Sopaların yardımı olarak ve olmıyarak
yapılır.
Atlamadan önce kayılan iniş pozisyonundaki
durum; kayaklar doğal açıklıkta
dizler ileri doğru btikülü, büst haf
i f ileri doğru btikülü ve kollar açık
olarak kayıldığında atlamanın tam üstüne
gelindiğinde hafif bir bükülme ve
hemen yukiarı öne doğru sıçrama ile hareket
başlar. Havadaki durum bacaklar
iöter gergin olsun isterse diz eklemlerinden
bükülü olarak vücudun üstüne doğru
ve iki kol arasına saklanarak yapılsın.
Bacaklar gergin olursa kara teüıâs
anında şiddetli bir çarpma olacağından
iyi bir atlama olmaz.
Dizler btikülü pozisyonda tam kara
temas etmeye yakın diz eklemlerini yavaş
yavaş açarak hafif bir atlama yapmış
oluruz.
Kar üstüne düşme iki türlü olur:
I — Tüm kayak yüzeylerinin aynı
anda kara temas etmesi,
II — ise uçak inişi gibi. Bu da önce
kayakların arkaları, sonra kayağın
önüne doğru temas etmesi. Bu tür atlamalar
uzun ve yüksek atlamalarda görülür.
Sopaların yardımı ile atlamada ise
atlamanın üstünde iken sopalan her iki
yana destekliyerek onlardan destek sağlıyarak
atlama yapılır ki bu pek kullanılmıyan
bir atlamadır. Çünkü ard arda
olan atlamalarda bu geçersiz olur.
Atlama çalışmaları için çalışma sa
hası:
Önceleri orta eğimli bir yamaç son
ra meyilin dikleştiği bir bölüm. Tün»
sekleri bol olan arazi şekli. Karın i
ezilmiş olması gerekir. Bol karın olmr
ması lazım. Atlamanın dönüş kısmı
yile göre olmalı yani birden düzlük
mamalı.
Çalışmalarda dikkat edilecek htf%.
suslara gelince:
— Atlamadan öiıceki kayakların i t
vücudun durumu Atlamadan sonra havadaki
pozisyona, kara temas anındayken
eklemlerin açılıp kapanmasına dikkat
etmek gerekir.