KAYAKTA KISA DÖNÜŞ

KAYAKTA KISA DÖNÜŞ

KISA DÖNÜŞ:
Bugün bütün dünyada büyük çoğunluğun,
ve çoğunlukta olan yarışçıların
kullandığı, boş zamanlarındaki yaptıkları
çalışmalardan bir bölümüdür. Kısa
dönüşler çabukluk, ritim ve denge
istiyen bir tekniktir. Bilhassa çabukluğu,
dengeye, dengeyi de ritime bağlıyan bu
teknikte bacak kaslarının ve diz eklemlerinin
flexsion ve ektansionun düzenli
çalışmasına kol kaslarının ve ayak bileğinin
hareketliliğine düzenli çalışması ile
kısa dönüşlerin devamlılığı sağlanmış
olur. Uzun ve dik meyillerde kayıînn bu
teknik için iyi bir kondisyonun var olması
gerek. Çünkü diğer kayışlara nazaran
daha güç ve daha yorucudur. Dönüş
aralarındaki mesafe çok azdır hatta
hiç yoktur. Kısa dönüş dik meyillerde,
dar geçitlerde arka arkaya yapılan pa
ralel dönüşler kısa dönüşleri ortaya çıkarır.
Kısa dönüşlerde dçvam bölümü
çok kısadır veya yoktur. Başlangıç bölümünden
sonra hemen kayaklar hemen
çapraz duruma gelir ve pratikte bu dönüşün
sonu ile bir senraki dönüşün hazırlığını
meydana getirir. Kısa dönüşlerde,
tempo çok önemli bir unsurdur.
Teknik:
Düşeye doğru kayınca iç batonun
yana doğru yerleştirilmesi İle kayaklardaki
ağırlık boşaltılır. Bu da yukarı doğru
yükselme ile boşalan ağırlıksız kalan
kayakların arkaları balonlarının yerleştirildiği
tarafın çaprazına doğru döndürülür.
Dönüş başlatılır. Eğime bağlı olarak
kayaklar az veya çok çapraz duruma
getirilir. Kayakların döndürülmesin!
bacaklar sağlar. Büst pasif olarak düşey
doğrultuya doğru yani vadiye doğru dönderilir.
İç sopa en fazla kavaklarda kenar
basıldığı zaman yerleştirilir. Bîr dönüşten
diğerine geçince yükselmeler gereği
kadar olur. Vücudun bükülme durumu,
arazinin eğimine, karın durumuna
ve frenlemenin durmanın etkisine
bağlıdır./Kısa dönüşler vücudun üst kısımlarındaki
az hareketliliğe karsın kollar
ve bacaklarda çok çabuk hareket istiyen,
hele bacaklarda yumuşaklık isti-yen, bu yumuşaklık düzenli ve hızı kontrol
etmede etkenliğini gösterir. Kısa dönüşler
arazinin eğimine göre kenar basmalar
yapılır.
Çalışmalarda:
— Çabukluğun, dengenin, temponun
yeterliğine, batonların yanlara düzenli
olarak yerleştirilmesine, kayakların arkalarım
yeterli olarak yanlara doğru
itilmelerine, bacak kaslarının yumuşak
ve diz eklemlerinin çalışmasına dikkat
etmek gerekir