KAYAKTA PARALEL DÖNÜŞ

KAYAKTA PARALEL DÖNÜŞ

PARALEL DÖNÜŞ:
Kayakta göze en güzel görüneni paralel
dönüştür. Bu safhaya kadar gelebilmek
için amaç edinen safhalardan geç*
mek, verilen amaç ile paralel dönüşün
tekniğini tadabilmektir. Paralel dönüş
kısa dönüşler için de hazırlık devresidir.
Başlangıç bölümü yuvarlak itişle beraber
yapılan yükselmenin diz eklemlerinin
vasıtasiyle, topuklarında dış yanlara
doğru itilmesi ile ortaya çikar. Yükselme
ve yuvarlak itişin genişliğini ve
şiddetini arazinin eğimine' göre ayarlamak
mümkündür. Kuvvetli İtme ye ölçülü
arazinin eğimine göre itme yapılır.
Kuvvetli itme; burda şiddetli bir itme
vardır. Dizlerin çabuk hareketiyle ayak
topuklarının da dış yanlara göre kayakların
arkalarını kardan kesecek şekilde
yapılır.
Ölçülü şekil ise kalça ve büştte önceleme
ve bu önceleme dönüş istikametine
göre yapılır. Yükselme ve ağırlık
boşaltmasiyle bacakların döndürülmesine
bağlı topuk itmesiyle dönüş yapılır.
Bunlara bağlı olarak başlangıç olanakları
ortaya çıkan etkenler eğim, kann
durumu, dönüşün çapı ve hızı ve zıt hareketlerle
bacaklardaki flexion ve ektension
hareketliliği. Paralel dönüşte da-ğa dönüş bölümünde açıklanan bu hareket
genellikle küçük çaplı dönüşlerde hazırlık
için az süreli zamanlarda kullanılır.
Paralel dönüşte itme ölçülü itmenin
yanı sıra baskül ile kenar değişimi
ile dönüşün kolaylaşmasını gerçekleştirir.
Baskül ile kenar değişimi az eğimde, büçük
çaplı bir dönüşte, yüksek hızda başlangıç
vücudun dönüşün içine taşınması
ve dış kayağa ağırlık aktarılması ile
gerçekleşir.
Teknik:
Bütün bunları bir araya toplamalı
ve uygulatilalı, yamaç kayarken önceleme
yapılır (yani dönüşten önce kalçanın
ve büsttün dönüşün içine doğru döndürülmesi)
aynı bacak eklemleri de bükülür.
Dönüşe yuvarlak itişle beraber yapılan
yükselme ile başlanılır, vücut dönüşün
içine taşınır, bu da kenar değişimini
ortaya çıkarır. Ağırlık dış kayağa
aktarılır düşey doğrultuya gelindiğinde
vücut btiktilmeye başlar. Başlangıç bölümünde
iç sopa ayakların biraz önüne
ve vadi tarafına yerleştirilir, dönüşün
ekseni olarak ta görev yapmış olur. Dönüşün
bitimi tekrar yamaçla devam eder.
Bir sonraki dönüş içinde dağa doğru dönüş
ile devam eder. Paralel dönüşte dağa
dönüş ile zıt dönüş olarak hazırlanarak
yapılabilinir de. Zıt dönüş hem kenarlara
dayanarak harekete başlamayı
hem de hızın kontrol edilmesini de sağlar.
Paralel dönüşteki önemli etken olan
yükselme eğime ve hıza göre ayarlanmalıdır.
i