Küçük Erkek Ve Kız Cocuklarda Fiziki Kapasite Tahlili

Küçük Erkek Ve Kız Cocuklarda Fiziki Kapasite Tahlili

Dr. Sammy Lee raporunda bilhassa şu önemli hususun üzerinde durmuş ve bütün çalıştırıcılara tavsiye etmiştir. «Atlama çalışmalan sırasında sporcunun vücudunu hiç bir zaman soğutma
mak lazımdır. Bunu gerçekleştirmek içinde şu pratik çareyi öğütlüyör. Yetişkin sporcunun günlük çalışma süresi içinde zamanı programlarken bunun 40 dakikası çeşitli çalışma (Antrenörün • sporcu için uyguladığı ve önün fizik gücüne göre ayarlanmış. <£an normal çalışama - karada çalışma dediğimiz kuru çalışma çeşitli aletlerle veya atlama cihaz- lanndan, kule - Tramplen gibi) suya yönelmiş çalışmalar.) Bunu müteakip ara vermeden 20 dakika saupa’da dinlenme ve tekrar 40 dakika gereken çalışmanın tekran şeklinde günde iki ayn seans olarak uygulanması.» Bu tarz bir çalışma sistemi £e sporcunun adeleleri ve atlamalarda en fazla tazyik gören iç organlan daimi bir sıcak ortamda bulundurmak mümkündür. Bir çocuk 15 yaşından evvel katiyen 10 metre irtifadan atlatılmağa çalıştırılmamalıdır. Fizik yapısı ve iç organlan bu yaştan evvel zarar görebilir. Aynca çocuktaki para sempatik (şuuraltı refleks), Nöro sempatik (Asabi sistem) ve bitkisel durumu kontrol eden sistemleri tam teşekkül etmeden atlama çalışma- lanna başlatmamak lazımdır. Bunun için en müsait yaş B dir. Bu yaşta baş- lıyan çalışmalarda bile çocuk asla kortutulmamalıdır. Çünkü korkan çocuğun vücudunda hormon dengesi bozulur, insülin lenf yolu ile vücuda yayılır ve bu da, merkezi sinir sisteminin bozuk çakışmasına sebep olur ki, bu şartlar altında korkan çocuk istenileni öğrenmekten kaçınır, ürker. Bu durum yetişkinler için de varittir ama onlar irade kuvvetleri sayesinde korkuyu yenmeği başarabilirler. Bütün bu hususlar göz önüne alınarak bu yaşlarda' atlama çalışmalarına başlıyan çocukları, antrenörleri spor hekimleri İle beraber kontrollerine alarak yapacakları incelemeler sonucu çocuğun ruh ve sinir yapısı mevzuunda geniş bir fikre sahip olmalılar ye bundan sonra esas çalışma programını uygulamalıdırlar