Kürek Sporu

Kürek Sporu

 Denizle ilgisi olan herkes az çok kürek çekmesini bilir, ya da öğrenmek ister. Kürek çekme, plâjlarda, yalılarda gördüğümüz gezinti sandallariyle, yarış kayıklarında öğrenilir. Gezinti kayıklarında kürek çekmek büyük eğitime ihtiyaç göstermez. Bu gibi kayıklarda kürek çekmeyi öğrenenler, küreğin ıskarmoza —sandalın kenarında küreğin bağlı olduğu yere— oturuşuna dikkat etmeliler. Kürek çekme ölçülü bir spor olduğu için, oturuş ve kol hareketleri buna uydurulur, önce küreğin palası suya daldırılarak itilir. Bu hareket yapılırken ayakların basamaklara dayanması, oturak tahtası üzerinde kürekle su itilirken vücudun hafifçe arkaya yatması gerekir.Büyük Atatürk, sporun da sporcunun da hamisi idi. Su sporları ile bizzat yakından ilgilenir ve uygulardı. Onu kürek çekerken görüyorsunuz.