MAHARET SPORLARI

MAHARET SPORLARI

MAHARET SPORLARI
Günümüzde, maharet sporlarının
kahramanlan olan cambazlar, daha derli
toplu bir gösteri sunabilmek için sirklerde,
cambazhanelerde toplanmışlardır.
Bu maharetli sporcular yetenek sahibi
olmak için uzun bir hazırlık devresi
Sele ve didondan tutunarak
amuda kalkma
*
692
geçirirler. Atletik bir yapıya sahip olmak,
dengede hünerler gösterebilmek
için cesur ve gözüpek olmak gerektir. Tel
üstünde yürümek, aletlerle jtel üstünde
gösteri yapmak, trapezde havada takla
atarak başka bir sallanan ipli değneği
tutmak, yerde cimnastik bölümünde, bilgi
verdiğimiz söz konusu ettiğimiz akrobasi
hareketleri, örneğin takla atmak,
kuleler teşkil etmek, almlarmda büyük
bir sınğı taşımak vs. gibi, gösteriler yaparlar.
Geçimlerini sirklerde bu maharet sporlarım
yaparak sağlıyan akrobatlar,
cambazlar devamlı idman yapmak, vü-

cutlarım formda tutmak, zorunluluğundadırlar.
Sirkte, çadırı tutan direkler, gerili
ipler. Seyircilerin oturduğu basamaklı
sıralar, gösterilerin yapıldığı yer, trapez
cambazları için sallanan, halka ve salıncaklar,
tel cambazlar için gerili tel
halat, vahşi hayvanlar için kafes, hayvan
terbiyecileri vs. bulunur.
Sirkin tarihi eski Romalılara kadar
uzanır. Fakat o günün sirkleri ile günümüz
sirkleri arasında farklar vardır. Romalıların
sirkinde at yarışları, çeşitli
hayvan dövüşleri, gladyatörlerin dövüşleri
ve benzeri sportif gösteriler açık havada
yapılırdı. Tarihi kalıntılardan bu
gösterilerin yapıldığı stodyumların 385
bin seyircinin izliyebileceği kapasitede
olduğu anlaşılmaktadır
18. yüzyılın sonlarında, Philip Astley
adında bir İngiliz süvari subayının
gayretiyle Londra’da bugünkü modern
sirkin temelleri atılmış x oldu. İngiltere’nin
bir çok bölgesinde benzerleri
kurulan sirkler, John Bill Ricketts adında
bir Filedalfiyalı tarafından Amerika*
da da kuruldu.
O devirlerde, sirkler bir şehirde temsil
verecekleri zaman şehrin caddelerinde
geçit yaparlar, halkın ilgisini çekerlerdi.
Sirklerde çalışanların çoğunun sirk

lere küçük yaşt^ gelip maharet öğrendikten
ionra geleceğin cambazı olduğu bilinmektedir.
Büyük bir sirk kadrosunda gösteri
yapanların sayası 1500 civarındadır.
Gtinümüztijn modern sirklerinde
hayvan terbiyecilerinin çok maharetli
gösterilerini izlemek mümkün olmaktadır.
Yapıtımızda örneklediğimiz hayvanların
hünerlerine yer verdiğimiz bu
bölümde insanpğlunun bırakın kendisini,
hayvanlara bijte istedikleri takdirde birçok
spor hareketleri yaptırabileceği gerçeğidir.