MAHARETLİ FİLLER:

MAHARETLİ FİLLER:
Zeki ve uysal olan filler kolaylıkla
terbiye edilebilmekte, amuda kalkmak,
çamura saplanan arabaları kurtarmak,
sirk eşyalarını marşandiz vagonlarına
yüklemek, sirklerde birbiri ardına sıralanmak
ve benzeri gösteriler yaptırılabilmektedir.