Maraton Yüzmenin Genel Kuralları

Maraton Yüzmenin Genel Kuralları

b) Sporcular isteklerine göre bedenlerini yağhyabilirler gözlük ve baş­ lık kullanabilirler ancak el ve ayaklanna ek bir araç takarak kendilerine yapay bir üstünlük sağlıyâmazlar. Yanş anında sporcular beslenebilirler. Suda sporcuya besin vermek klavuzu tarafından hakem gözetiminde yapılır. Sporcu herhangi bir yere dokunamaz tutunarak dinlenemez. c) Yorgunluk kas kasılması (kramp) ve hastalanma gibi durumlarda sporcunun yanşı sürdürmesi veya sürdürme mesl kararını doktor, başhakem ve sporcunun kılavuzu birlikte verirler. Konu ile ilgili olarak aynca bir tutanarak düzenlenerek onanır. d) Sporcular yarışlardan iki ila yedi gün evvel bir sağlık denetiminden ge­ çirilir ve yarışmasında bir sakınca olup olmadığı bir belge ile saptanır. Sakıncalı olanlar yanşa giremezler. e) Maraton için gerfekli deniz ta­ şıtlarını federasyon ve düzenleyen kuruluş sağlar. .Ancak bir yarışmacı isterse kılavuzu özel taşıtı ile yarışmacıyı izliyebilir. Yalnız bu durumun yanş öncesi hakem kuruluna bildirilmesi zorunludur. Her taşıta o yarışmacıyı belirllyen bir sayı ve bayrak verilir. f) Taşıtlarda cankurtaran araç ve gereçleri (lastik, balon, canyeleği. mantar, simit, İp ve düdük vs.) bulundurulur. Her türlü beslenme gereksinimleri Federasyon tarafından karşılanır. > g) Her yanşmacıya bir kılavuz atanır. İsteyen yanşmacı bir taşıtta ikiden çok olmamak koşulu ile kendisine kılavuz tutabilir. Ancak bunlann yanş öncesi' isimlerinin federasyona bildirilmesi gereklidir. h) Kılavuzların mümküh olduğu kadar yarışmacılann yanında yarışları izlemeleri yararlıdır. ı) Yarışta birinci gelen yanşmacının yanşı bitirdiği andan itibaren 90 dakika içinde yarışı bitirmeyen sporcular yanş dışı edilmiş sayılır. j) Maraton yüzme yanşları bir ya da birden çok evreli (etop) olarak yapılabilir. 

TÜRKİYE MARATON ŞAMPİYONASI:25 Eylül 1982 tarihinde Soli’den çı­ kış verilecek ve 14 km sonra Mersin’de son bulacaktır. Sıralamaya girecek 10 sporcuya Federasyon tarafından yolluktan ödenir. I.’ye kupa, n. ve n .’ncüye ödül olarak plaket verilir.