Optimist

Optimist

Uluslararası optimist - dinghy birliği kurallarına göre, yarışmaya katılacak yarışmacının 15 Ağustos tarihi dikkate alınarak 17 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Yelken sporunda optimist sınıfının oluşturulmasından amaç, genç yelkencilerin yetiştirilmesini sağlamak ve yelken sporunu küçük yaştan itibaren çocuklara sevdirmek ve de bu yarışmalar nedeniyle dünya çocukları arasında yakınlaşmayı sağlamayı hedef almaktır. Optimist son derece dengeli bir teknedir. Bununla beraber emniyet kural- larına uymak koşulu ile bu spor yapılmalıdır. örneğin; yüzme öğrenmeden, üç tekneden az ve sorumlu bir yönetici olmadan suya inilmiyeceğini, bilecek suya inerken de can yeleğini giymiş, düdüğünü boynuna asmış olacaksın. Eğer tekne herhangi bir sebeple devrilecek bile olsa, teknenin içine yerleştirilmiş olan yüzdürücüler, içindekini su üstünde tutacak şekilde yapılmış olduklarından teknenin içinde oturmaktan çekinilme- melidir.Erken yaşlarda yelkenciliğe başlamanın aracı olarak kullanılan tekne «optimist» DanimarkalI mühendis Axel Damgard tarafından çocukların hizmetine sunulduğu günden bu yana gelişmeler kaydetmiş ve tüm dünyada çocuklar arasında ilgi çeken bir spor haline gelmiştir. Az bir yardımla her çocuk kendini yetiştirebilmekte, eğlenceli olduğu kadar heyecan vericillğiyle de çocukların beğenisini kazanmaktadır. Bir optimist teknesinin boyu 2.30 metre genişliği 1, 13 metre, su sathı 2.15 m. yelken sathı 3,5 m3, kuru ağırlığı 33 kg. toplam ağırlığı 42 kg. dur.
Tekli kürek yarışları
Optimist teknesinde yelken kulla-, nanlann yarışta olsun olmasın, sınıf birliği tarafından kabul edilen stilde can yeleği giymeleri şarttır. Yine ayrıca teknede karinaya raptedilmiş su boşaltacı (çamçak) ve bir kürek ya da padılla, direk yatağına veya bodoslama İçinde ve ortasında bir mapaya bağlanmış en az 16 mm. çapında, 4 metre uzunluğunda bir ipin bulundurulması mecburiyeti vardır. Şekil ......de optimistin üzerinde bulunan çeşitli parçalan ve bunlara verilen adlan görmektesiniz. Bilgi olarak optlmistçller için denizci deyim ve sözlüklerini de aşağıda bulacaksınız. Alabora: Teknenin bir tarafa yatarak devrilmesi. Alesta: Bir İşe hazırlanılması için, verilen komuta.

Demirlerin veya şamandıraların üzerlerinde zincir veya halat bağlanan halka. Baba: Güverte veya iskelelere bağ- lanılması İçin, konulmuş ağaçtan veya madenden sllindirik dikme. Basmak: Yelkenleri mandallarından çekerek yerlerine toka etmek (yelken aç- mek = yelken basmak). Borda: Teknenin su hattında yukarı kalan dış yanlan. Beş: Bir halatın, bir ipin gergin bulunmayışı. Cansimidi: Denize düşenleri kurtarmak İçin kullanılan, bezle kaplanmış mantar simitler. Dikiş: Bir halatın çımasını kendi bedenine veya diğer bir halata eklemek İçin açılmış kollann, açılmış kollar arasında kavela ile kanal açarak geçirilip sıkıştırılmasıdır. Dinghy - Aslı Hindistan sahillerinde kullanılan küçük kayık (bot). Dizayn - Bir teknenin İnşaat hesaplanın ve planlarını yapmak, çizmek. Dön - ger: (Tum-buckle) çarmıkla- n doldurmak( germek) İçin kullanılan madeni donanım (gergi). , Gelgit: Deniz sularının yükselip alçalması. Gerdel: Tahta kova, teknelerde temizlik İçin su takmakta ve su boşaltmakta kollanılır. Çamçak: Teknelerde su boşaltmak İçin kullanılan madeni ufak kap. Gönder: Ağaç çubuklardır. Gradln: Yelkenlerin etrafına dikilen halatlar. Hisa: Bir şeyi karşı yöne kuvvet uygulayarak yukan kaldırmak, basmaktır. İşlemek: Yelkenlerin rüzgârla dolması ve teknenin yohından bulunması - yelkenleri İşletmek. Kapak etmek: Tekneyi omurgası yukarı gelmek üzere ters oturtmak. Kavela: Kasa ve halat dikişlerinde kollar arasım açmak İçin kullanılan sivri ağaç veya madeni ataçlar. Kör Tramola: Bir yelkenlinin Tra- mola ederken üzerinde kâfi yol olmadığı İçin pruvası rflzg&nn gö*ünde kalması.Kuru direk: Yelkenlilerin, yelkenlerini açmadıkları halleridir. Laçka: Boş veya boşalmış anlamına kullanılır. Bir halatı koyuvermek ve boşaltmak için komuta. Mandar: Yelkenleri basmakta kullanılan halatlar. Matafyon: Yelkenlerin bağlanacak yakalarına açılan delikler. Mayna: Herhangi bir şeyi bir halat veya palanga vasıtası ile aşağı indirmek. Arya: Hisa’nın ters işlemidir. Ne ta: Denizciler arasında muntazam, düzgün ve tertipli anlamında kullanılır. Orsalamak: Yelkenlerle rüzgâr üstüne gelmek. Orsalamak: Rüzgâr üstüne sürmek. Parima: Baş bodoslamaya veya baş aynaya bağlı mapaya dikili bir halattır. Tekneyi iskeleye veya şamandıraya bağlamaya yarar. Rota: Gemilerin seyir ettikleri veya edecekleri istikâmet, yol Seyir: Bir geminin kendi tahrik kuvveti ile hareket halinde bulunması. Düşme: Seyir halindeyken kemere is
tikametine rini açmadıkları halleridir. Laçka: Boş veya boşalmış anlamına kullanılır. Bir halatı koyuvermek ve boşaltmak için komuta. Mandar: Yelkenleri basmakta kullanılan halatlar. Matafyon: Yelkenlerin bağlanacak yakalarına açılan delikler. Mayna: Herhangi bir şeyi bir halat veya palanga vasıtası ile aşağı indirmek. Arya: Hisa’nın ters işlemidir. Ne ta: Denizciler arasında muntazam, düzgün ve tertipli anlamında kullanılır. Orsalamak: Yelkenlerle rüzgâr üstüne gelmek. Orsalamak: Rüzgâr üstüne sürmek. Parima: Baş bodoslamaya veya baş aynaya bağlı mapaya dikili bir halattır. Tekneyi iskeleye veya şamandıraya bağlamaya yarar. Rota: Gemilerin seyir ettikleri veya edecekleri istikâmet, yol Seyir: Bir geminin kendi tahrik kuvveti ile hareket halinde bulunması. Düşme: Seyir halindeyken kemere is
tikametine rüzgâr altına düşme. Trim: Nizama koymak, düzeltmek. Yelkenleri rüzgâra göre ayarlamak. Toka: Bir şeyi yerine kadar kaldırmak, getirmektir. Tumba: Tekneyi omurgası yukarı gelecek şekilde ters çevirmek. Kapak etmek. Yacht (Yat): Bpor ve eğlenm ama- cı ile kullanılan her boyda yelketüt veya kuvvetle yürütülen (kürek hariç) tekne