Paralel slalom

Paralel slalom

Paralel slalom:
Paralel slalom iki kayakçıyı yan yana
birbirinin benzeri iki pistte yarıştırmaktır.
Bu yarış, her sporcu için eş
koşulları en küçük engel tanımadan sağ^
lamaktadır. Pist, yarış sırasında inişlerle
7 bozulursa finalistlere gelince ikisi de aynı
zorluklarla karşılaşmış olacaktır. Ayrıca
yönetmelik her derecelendirme için
parkurların değişimini öngördüğünden
pistler üzerinden hazırlanması, çizilmesi
ve ezilmesi sırasında muhtemel kusurlar
yarışçılar için eşit olacaktır.
Milletlerarası Kayak Federasyonu
Alp Komitesi paralel slalomda, kayak
yanşmalan ve kayak sporunun özel karakterini
aynen muhafaza etmiştir. Her
iki pistin biribirinden 6 metre uzaklıkta
yapılması güvenlik yönünden yeterli bulunmuştur.
Seyircilerin daha çok ilgisini
çekmesi için yarışçılar, her iki pistte aynı
anda başlayacaklardır.
Yarışçı sayısı azami 32 olarak saptanmıştır.
Birinci pistte 1 göğüs numaralı
yarışçı ile ikinci pistte 32 numaralı
yarışçı birlikte çıkış yapacaklardır. Halen
yarışma cetvellerine göre yarışlarda
alt sıralarda göğüs numaralan alan
gençlere bu yöntemde yeteneklerini gösterde,
FIS puanlarında yükselme olanağı
ve bütün sporculara da eşitlik sağlanmış
olacaktır.
özel mukavemet pisti:
Mukavemet pistlerinin yapılması yıldan
yıla yöneticiler açısından daha
önemli bir çalışmayı ve özel bir pist saptanmasını
gerektirmektedir. Kar yağdıktan
sonra pistleri hazırlamak yeterli
olmamaktadır. Daha önce kar yağışından
yön saptanmasına kadar araziyi dikkatle
incelemek gerekir.
Evvelce mukavemet pistleri dar parkurlarda,
ormanlarda yapılırdı, düzlüğü
çok az ihtiva ediyordu. Bu parkurlar çok
değişikti ve sporcunun ritmi durmadan
kesiliyordu. Kuzey pisti denilen bu parkurlar
zamanla terkedilmiştir.
Şimdi ise, çağımızın eğilimlerine uygun
olarak keskin dönüşleri olmayan geniş
pistler yapılıyor. Ancak kızaklarla geçilebilen
eğilimli dönüşler kaldırılıyor.
Sonuçta, pistler daha kolay olma yoluna
gitmekte, ancak, hızlılık kazanmakta
ve en iyi koşan derece almaktadır.
Yanlış çizilmiş, monoton, bıktırıcı
pistler sporculan cesaretsizlendirmektedir.
Oysa, modern bir pist, tehlikesiz,
geniş ve monoton olmaktan uzaktır. Düz
ve uzun kısmı yarışçıya süratli bir noktaya
ulaşmasını sağlar, tyi hazırlanmış
bir pistte iniş kısmı yanşçınm sopalarını
koltuklannın altına alarak sürat yapma
durumuna girmesini ve dinlenip nefes
almasını sağlar.
Bu arada, mukavemet kayak ve sopaları
çok hafif ve kırılır olmuştur. En
küçük bir doğal engel, çukura düşme,
taşa, köke ve en zayıf bir çarpma kayakları
kırmaktadır. Sonuç olarak yarışçı
kaybetmektedir.
Halen mukavet pistleri en az 5 metre
genişliğindedir. Mukavemet izinin
her iki tarafında, yanşçılara öbürünügeçme olanağını veren 2 metre boş alan
bulunmaktadır. Pistler daha az tehlikeli
olmuştur. İnişte saatte 70 km. hız sağlamaktadır.
Mukavemet pisti, ıslak kara oranla
soğuk, yani sert, bir karda yapılmış olmalıdır.
Pist, hiçbir zaman yamaçlarda
vadiye paralel gitmemelidir. Çünkü,
yarışçının kar üstünde tüm gücünü kullanabilmesi
için kayaklarını kar yüzüne
düz basması gereklidir. Yamaç geçişlerini
düz satıh haline getirmek üzere eğilimler
tesviye edilmelidir. Yarışçı pistten
sıkılmamali en yüksek hızını verebilmelidir.
Mukavemet pisti, çıkış ve varış yerlerinin
bulunduğu alandan başlamalıdır.
Pistin ilk üçte biri ikinci bölümüne
göre daha kolay olmalıdır. İkinci bölüm
tüm kuvvetin verilebileceği, üçüncüsü
ise yarışçının duyacağı yorgunlukr
la orantılı olmalıdır.
Pist kar yağmadan evvel işaretlenmeli,
dikkatle ölçülmeli, mekanik araçlarla
düzeltilerek hazırlanmalıdır. Taş
ve ağaçlardan arınmalı ve 20 cm. lik kar
yağışında kullanılır hale gelmelidir. Tırmanışlarda;
güneşli, güney yönlerden
kaçınmalıdır. Bu kısımlar düz pistlere
ve inişlere ayrılmalıdır.
İlk kar yağışta silindir geçirmelidir.
Böylece pist engebelerden giderilmiş ve
karla sert bir alt tabaka yapılmış olur.
Daha sonraki yağışlarda bu uygulama
sürdürülerek pist hazırlanır. Pistin çizgisi
mukavemet kayağı ile yapılır. Her
50 metrede bir işaret ve her kilometrede
2 metrelik bir direkle pist belirtilmelidir.
Buzlu havalarda, pistin inişe geçilen
yerlerinde kayak çizgisi, kayakçıların
kar sabanı ile yavaşlayabilmeleri
için silinmelidir. İnişin sonuna yakın iki
yarışçının birlikte inişe geçmesi halinde
seçme olanağı vermek için iki çizgi olmalıdır.
Bu şekilde hazırlanmış özel mukavemet
pistlerinde bu disiplin daha çok
gelişmektedir.