PATİNAJ BÜZ PATENİ

PATİNAJ BÜZ PATENİ

PATİNAJ
BÜZ PATENİ:
Bu pateni, sürat patinajı ve artistik
patinaj olarak ikiye ayrılır.
★ ★ ★
SÜRAT PATİNAJI:
Ayak tabanını önüne ve arkasına
aşan uzun, özel patenlerle yapılır. Yarışmalar,
500, I&00, 5000 ve 10000 metre
üzerinden saate karşı yapılır. İkişer kişilik
seriler üzerinden yapılan yarışmalarda,
müsabıklar yanaşık iki pist üzerinde
yarışırlar. Bu iki pist, her bir yarışmacının
dışa yaptığı iki virajın birinde
kesişirler.
Bayanlararası yarışmalar da teorik
olarak aynıdır.BÜZ PATENİ — Patinaj yeri; saha serbest
hareketler ve kısa programlar için
dikdörtgen cfur. Maksimim 6Qlx30 m.
nimum 56x26 m. dir. Anında müzik yayını
^yapabilen bir düzeni gerekir. Tek ve
çiftlerin paten gösterilerinde müsabıkların
seçtiği müzik çalınır. Şekilli paten
üç tipten oluşur: Tekli paten, çiftler ve
buz dansı. Yarışmacılar mecburi hareketlerin
yanısıra kendi seçtikleri hareketleri
de yaparlar. Puanlamada artis-
ARTİSTİK PATİNAJ:
Bu patinaj 30 x 60 metre ölçüsünde
bir buz sahası üstünde yapılır. Buz ekmin
edilir. Birinciliklerde hava tesirletik
etki ve teknik değerlemeye göre yapılır.
Hakemlerin her biri yarışmanın her
bölümüne göre ayrı ve ekseriyetle karar
verir. Serbest hareketlerde, maksimum
zamanlar: Teklerde bayanlar 4 dakika,
erkekler 5 dakika. Çiftlerde 5 dakika.
Patenci ikinci programını önce ya da
sonra tam zamanında bitirmelidir. Zamanın
bittiği gonk ya da ıslıkla bildirilir.
★ ★ ★
seriyetle suni olarak ve sulamalarla terinden
korunmak için saha üstünün kapalı
olması şarttır. Sahanın donatımında
oparlör, pikap, magnetofon projektör

ve saat bunlara ek olarak puvan derecelerini
gösteren tesisat vardır.
Buz artistik patinajı kromajlı has
çelikten ve parlatılmış patenlerle yapılır.
Patenlerin ön uçlarından aşağıya
doğru uzanan ve atlamaya hız almak
için eliptik bir testere vardır. 3 - 4 santim
genişliğinde ve içleri oyuk olan ray
arkaya doğru daralmaktadır. Bu oyuk
dolayısile iki kenar husule gelir. Bu kenarlar
buza temas edince patinajı yapanı
frenlendirir. Patenler baldıra kadar
uzanan botların altına 8-12 vida ile tutturulmuşlardır.
Buz sahası haricinde patenlerin
raylarına altına lastik veya suni
maddeden yapılı koruyucu takılır.
Bireysel yarışmalarda, «zorunlu hareketler
» ve «serbest hareketler»den oluşur.
Zorunlu hareketlerde buz üzerinde
8 çizmek vs. bulunur. Serbest figürlerin

kat sayısı, zorunlu hareketlerin 1/3’üne
kadar notlandırılır. Çiftlerde de aynı
kural geçerlidir.
Notların değerlendirilmesinde, patenin
buz üzerinde bıraktığı izlerin kusursuzluğu,
bu izlerin birbiri üzerindeki
biçimi ve hareketlerin zerafeti etken
olur.
Başlıca figürleri, içeri (dedans), patinajcının,
viraj alırken, vücudunun, dikey
düşümünün içinde olması dışarı (dehors,
deminkinin tersidir), sekiz üç,
çift-üç, burgu rocker bracket ve paragraf
adı verilen figürlerle bunların türevleridir.
i
Serbest patinaj, dans adımlarından,sıçramalardan, piruetlerden, kayıldığı
»tirece korunan durum ve pozisyonlardan
oluşur.
Buz dansı, serbest patinajın çiftlerdeki
uygulaması olarak, yakın zamanlarda
yarışma türlerine dahil edilmiştir.
Patinajcıların giyimi hafif ve ısıtıcıcıdır.
Bayanların kostümleri kısa bir
etekten, erkeklerin pantalonları uzun ve
vücuda sıkı olarak yaslanır. Ceketleri kısadır.