RODEO:

RODEO:

RODEO:
Rodeo, büyük maharet İstiyen bir
Amerikan oyunudur. Yabani at veya boğa
üzerine binen binici, hayvanı yola
getirmeye çalışır. Amaç, huysun bu hayvanın
üzerinde fazla süre kalabilmektir.
Çifte atan, şaha kalkan, sırtındaki biniciden
huysuzlaşarak kurtulmaya çalışan
at ya da öküz akla gelmeyen hareketler
yapar.
Binicinin y6re düşmesi, bu yüzden
sakatlanması, da hesaba katılmalıdır.

Çitlerle çevrili bir sahanın etrafında

hazırlanmış
olan tirübünlerin oturacak yerlerini dolduran seyirciler rodeo gös-

terilerini dikkat ve heyecanla izlerler, Alana açılan kapıdan çıkan binici altın-

dakl hayvanla gösterisine başlar. Her an
atın ya da öküzün üzerinden düşme sini bekleşen seyircilere, mahir bir ro-

deocu
olduğunu kanıtlamak ister binici, Bu dakikalarca sürebildiği gibi kısa bir 

zamanda da sonuçlanabilir. Büyük bir maharetle
ve hızla at süren binici düşmediği sürece alkışlanır. Boğa üzerinde gösteriler, genellikle

çıplak hayvanın sırtı üstünde ve dizginsiz binmiş olan rodeocular tarafından yapılır.
Boğanın üzerinde durabilmek İçin binicinin denge sağlamak için gös-

tereceği maharet küçümsenemez.