sılai rahimin faziletleri

Müslimân olan ve dînini kayıran akrabâsmı ziyâret
eden bir kimseye, yetmiş nafile hac sevâbı verilir Gönüi almak
zjyâretı çok sevâbdır f’tikâdı bozuk olan, mezhebsız olan akrabayı ziyâret etmek sevâb değildir
156 — Oğluna ve kızma edeb ve islâm harfleri ile Kur’ân-ı
kerîm okumasını ve ilm öğret’ Komşu, akrâba ve mahremlerini
ziyâret eyle’ Mektûbla hâl ve hâtırlarını sor! Mahrem olmıyan,
ya’nî yabancı kadınlarla görüşme!
157—Çocuklarını küçük iken okut! Herşeyden evvel,
AÜahü teâlânın râzı olduğu, emr etdi$ şeyim öğret! İyi bir
mffmin olmaları için gayret et! Büyüdükden sonra, edeb zor
oltır. Onların ve ehlinin, ya’nî zevcenin suçlarım afv eyle. Peygamberimiz «aleyhisselâm» buyurdu ki, (Sadakanın en fazSetiisi, çoluk ç o & f y m s i yidirip giydirdiğindir). Oflunu kızını ve
ehlini, harâmdân, günâhdan ve fenâ arkadaşlardan koru!
Kızını, ilk mektebi bitirdikden sonra, onu hemen evlendir. Allahü teâlâ, onun rızkını kocasına gönderir. İster zengin, ister fakır olsun Allahü teâlânın emrini tutan, aslı belli kimseye ver! Dâmâdmı
çok mehr ve çok çeyiz vermeğe mecbur kılma! Kızını ihtiyar
adama verme ve din ile alâkası olmıyana, ilm-i hâlini bilmiyenlere, harâmlardan sakmmıyanlara verme!
Tenbîh: Oğlunu on beş yaşını geçince evlendir ki, haramdan korunsun. Bu zemanda evlenmiyen gençlerin harâmdan
kurtulması imkânsızdır. Evlâdını Cehennemden korumak
istersen, çabuk evlendir! Fakîrlikden korkma! Allahü teâlâ,
onlara da mal verir. Hemen sen tevekkül üzere ol’ Oğluna kız
al. dul alma! Zîrâ insanın muhabbeti, ilk gördüğünde olur

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*