SİRKTE KAPLAN

SİRKTE KAPLAN:
Hemen her sirkte bir veya bir kaç
kaplan bulunur. Bunlara, seyredenleri
şaşkınlık içinde bırakan numaralar yaptırılır.
Örneğin ateş çemberinin içinden
atlamak, bir fıçı üzerinde denge tutturmaya
çalışmak gibi.