Su Altı Dalış Ve Arızaları

Su Altı Dalış Ve Arızaları

 S n altı dalıcıları 2 kategoriye ayrılırlar: 1) serbest dalıcılar, 2) oksijen tüpleri ile dalıcılar. (Bu gibiler su altında solunum ederler). Amatör bir dalıcı, su altında % saat veya % saat kalabilir ve 40 metreye inebilir. Serbest dalışlara 10 yaşından itibaren başlamlabilir. Cihazla dalmak için 18 yaşını beklemek lazımdır. Dalışlarda, havadan 800 defa İlaha ağır olan su içinde ve soluksuz kalacağından aşağı ve yukan çıkışlarda büyük basınç farkları ile karşılaşılır. Bu nedenlerle, aşağıdaki hallerde kesinlikle dalmalar yasaklanılır. Kalp ye akciğer anzalannda veya bu gibi organları sık sık anzalananlarda dalışlar çok tehlikeli olabilir. Kulak, burun ve sinüslerin rahatsızlıklarında baş dönmeleri ve astım nöbetleri bulunan larda bu gibi hallerde 20 metreye kadar dalmalar boğulmalara sebebiyet verebilir. Soğuğa hassas olanlar dalmama- lıdırlar... Bundan başka geçici olarak kulak iltihabı, sinüzit, burun, boğaz ve kulaklarında arızalan olanlarla, gözleri hassas olanlarla cildinde bozukluk bulunanlar ve yorgun olanlar için de dalmalar tehlike arzedebilirler... Dalışlardan önce, sıkı bir şekilde muayene uygulanmalıdır. Dalışlara hazırlanan sporcularda korku gibi psikolojik halleri de gözönünde bulundurmak gerekir. Bu gibiler, soğukkanlı kişiler olmalıdırlar. Deniz altı dalışlarında ani senkop denilen bayılmalar, akciğerin egü ödemi (şişmeleri), kulak zan yırtılmaları ve burun kanamaları gibi ağır arızalara rastlanı- labilir. Boğulma vak'aları; ihtiyatsızlık, cihaz bozulması ve benzeri gibi olaylar ile paniklere bağlı olabilir. Dekompresyon kazaları denilen felçler (amboliler, damarların tıkanması) dalışlarda azot gazının kanda yayılmasından ileri gelir. Derinlik sarhoşluğu; belli bir metrajı (50 metreyi) geçenlerde görülen bir olaydır. Soğuktan baygınlığa duçar olmamak için titremeler başlar başlamaz su yüzüne çıkarak senkop denilen bayılmalardan kurtulmak gerekir. Soğuğa karşı izole edilmiş giysilerle dalış yapmak tercih edilmelidir. Derinlerde rastlanılan deniz çarpmaları da dalıcılar için tehlike arzederler. Boğulan yüzücü ve dalıcılarda, şiddetli sun'î solunum metodları uygulanır. Bunlar arasında şu şekilde yöntemler vardır. Sylvester, Schaefer ( Holgen - Nielsen ve Eve, vb. gibi.